Fel i badrumsrenovering

FRÅGA
Hej.Jag anlitade en firma för att bygga mitt badrum i december 2015 (ca 5 år sedan). Jag betalade slutsumman på fakturan i maj 2017 om det har någon betydelse för min kommande fråga.Jag ska nu flytta och fastighetsvärden har noterat att det saknas en inspektionslucka samt något droppskydd vid toaletten. Jag måste naturligtvis åtgärda detta innan den nya ägaren flytta.Min fråga lyder såhär, har jag någon rätt att kräva att firman som byggde badrummet åtgärdar detta kostnadsfritt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska frågor!

Frågan regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom du är en konsument och firman är en näringsidkare som utfört ett arbete på fast egendom, dvs din lägenhet (KtjL 1§ 1st 2p).

Att firman skulle avhjälpa felet kostnadsfritt kallas "avhjälpande". Rätten till avhjälpande förutsätter att tjänsten är felaktig (KtjL 16§ 1st jämte 20§ 1st). En tjänst kan vara fel på flera olika grunder:

(1) Om firman avvikit från sin skyldighet att agera fackmässigt samt att med tillräcklig omsorg tillvarata dina intressen (KtjL 9§ 1p jämte 4§ 1st). Min utredning får mig att tro att det i många fall är branschstandard att installera i vart fall inspektionslucka till områden man inte kan komma åt annars (se t.ex. Säker vattens branschregler som i och för sig inte är bindande). Gällande droppskydd verkar detta inte behövas i badrum i de flesta fall. Detta är dock en fråga som handlar mer om VVS än om juridik varför jag vill vara tydlig med att mina kunskaper är bristande. Det är dock möjligt att denna felgrund är uppfylld.

(2) Om resultatet avviker från säkerhetsföreskrifter (i lag eller förordning) eller beslut meddelade av en myndighet (KtjL 9§ 2p). Jag har inte lyckats hitta några sådana föreskrifter gällande vare sig inspektionsluckor eller droppskydd. Det finns dock en mängd olika föreskrifter på området varför jag kan ha förbisett något men utgå från att något sådant inte finns.

(3) Tjänsten är även fel om resultatet avviker från vad ni avtalat (KtjL 9§ 2p). Det kan därför vara en god idé att kolla på de papper du fick när du avtalade om renoveringen för att se om något specificeras gällande inspektionslucka och droppskydd.

Sammanfattningsvis kan jag inte med säkerhet säga om det föreligger ett fel i tjänsten. Jag lutar dock mot att så är fallet. Det finns fler grunder än dessa men de här är de som varit relevanta i ditt fall.

Förutom att det ska finnas ett fel i tjänsten måste du även reklamera i tid. Reklamationstiden börjar löpa från det att tjänsten avslutas. Eftersom tjänsten var arbete på en byggnad så är reklamationstiden 10 år (KtjL 17§ 1st). Du är alltså inom reklamationstiden. Du måste dock kontakta firman så snart som möjligt eftersom du har en skyldighet att "inom skälig tid" underrätta firman om att tjänsten är felaktig från det att du borde märkt felet. Du har alltid två månader på dig sedan du borde upptäckt felet, ibland kan man få längre tid men förmodligen inte i detta fall (KtjL 17§ 1st). Det är detta krav på "borde upptäckt" som kan ställa till det för dig. Det är inget krav på att du ska ha gjort en noggrann kontroll av arbetet men i alla fall en ytlig inspektion. Här är jag ärligt talat osäker på vad som förväntas av dig. Generellt sett har man stor förståelse för att privatpersoner (konsumenter) inte känner till alla detaljer i en tjänst vilket då talar för att du inte borde känt till det. Det finns dock fall där man ansett att konsumenten borde känt till en hel del. Personligen tror jag att du inte borde märkt felet tidigare än nu men i slutändan är det bara en domstol som med säkerhet kan säga vad som gäller.

Sammanfattningsvis anser jag att det föreligger ett fel i varan, om inget annat för att det verkar vara branschstandard med inspektionslucka (droppskydd är jag mer osäker på). Du är dessutom inom reklamationsfristen och förmodligen borde du inte märkt felet tidigare. Jag rekommenderar att du kontaktar firman och förklarar din situation. Förhoppningsvis kan ni komma fram till en gemensam lösning. Jag tror nämligen inte detta är något som är värt att gå till domstol för (blir dyrt och du kanske inte får rätt). Om firman inte vill komma överens kanske det är värt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Jag hoppas detta gjort juridiken i vart fall lite klarare för dig. Självklart ärt du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (410)
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?

Alla besvarade frågor (88385)