Fd sambo vägrar hämta sina saker, vad kan jag göra?

FRÅGA
Hej,Om en fd sambo flyttat ut för ett år sedan och nyligen blivit meddelad om att denne behöver hämta sina tillhörigheter inom tre helger och inte gör det, får jag kasta dennes tillhörigheter då? Eller kan jag begära hyra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret regleras i det här fallet i 8 och 10 kap. brottsbalken. Vill du följa med i lagrummen får du gärna klicka på länkarna!

Ex-sambo vägrar hämta upp sina saker

Det är alltid en tråkig situation när ens ex vägrar hämta upp sina saker, dock är det viktigt att poängtera att det han lämnat kvar fortfarande är dennes saker. Det betyder att du inte har rätt att förfoga över det som lämnats kvar hur som helst, t.ex. genom att slänga bort det. Det brottet du riskerar att begå om du kastar bort egendomen är olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Ett annat exempel är att du skulle lämna sakerna på en annan plats utan exets tillstånd, då blir brottet egenmäktigt förfarande aktuellt enligt 8 kap. 8 § brottsbalken.

Detta betyder såklart inte att ditt ex har rätt att vägra att hämta upp sina saker. Precis på samma sätt som du inte får flytta hans saker utan tillåtelse får ditt ex inte heller lämna kvar sina saker utan tillåtelse. Han kan därför riskera att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att ta upp plats i din bostad utan din tillåtelse. Skulle situationen inte lösas inom en längre tid kan du alltså polisanmäla händelsen.

Begära hyra för att förvaringen?

För att begära hyra så är utgångspunkten att det ska finnas något typ av avtal eller en överenskommelse, ett hyreskontrakt. Det är dock inte fullt omöjligt för dig att ha rätt till hyra, eftersom hans egendom tar plats i din bostad och du därför inte får nyttja bostaden till fullo. Tyvärr behöver jag mer detaljer om situationen för att avgöra om du skulle ha framgång med ett sådant krav. Ett alternativ är att ni kommer överens om att ditt ex ska betala dig för förvaringen. I dessa situationer så brukar parterna dock ha svårigheter att komma överens.

Ansök om handräckning

Ett av de medlen du kan ta till är att ansöka om s.k. handräckning hos kronofogden. En sådan ansökan innebär att kronofogden förelägger ditt ex att hämta upp sakerna som lämnats. Beslutet som kronofogden sedan tar om handräckning kan leda till att ditt ex blir skyldig att snarast hämta sina saker. Denna ansökan gör du genom att fylla i en blankett på kronofogdens hemsida. Själva ansökan kostar 300kr, du kan dock begära att få ersättning för kostnaden i din ansökan.

Sammanfattning

Du har en begränsad rätt till vad som får göras med sakerna som ditt ex lämnat kvar. Allting måste hållas tillgängligt för upphämtning. Ni har möjlighet att bestämma själva hur det ska ske men det finns ingen skyldighet för dig att gå längre än att hålla sakerna tillgängliga för upphämtning hos dig. Om ditt ex fortfarande skulle vägra att hämta upp sakerna kan du antingen ansöka om handräckning hos kronofogden för att försöka snabba på processen eller polisanmäla händelsen.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91294)