Fått förlikningsbrev för fildelning - vad innebär det?

2020-04-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Fick 2 brev med krav på 7 tusen kr var. Anklagad för fildelning av en film som jag har aldrig sett . Dem anger tidpunkten och datum för fildelningen . Tyvärr då var jag på jobbet . Jobbar med barn så det ingen möjlighet att titta på något film under arbetstiden . Barn mellan 3-5 år. Brevet skickat från danska NJORD. Det står att det är förlikningserbjudane annars hotar dem mig med domstol som konsekvens om jag betalar inte in sammanlagt då 14 tusen kr. Breven tänkte jag inte svara på eftersom det är falska bevis på att jag har delat filen . Helt omöjligt . Har inte fildelning program på dator heller.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad innebär upphovsrättsligt intrång?

Den som är mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket.

Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).

Ska man acceptera erbjudande om förlikning?

I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då parten inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Om du vill bestrida kravet kan du göra det redan nu eller invänta eventuell stämningsansökan.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)