Fått betalt för sex men inte utfört handlingen - brott?

Hej.

Jag har förut som både myndig och omyndig sålt bilder och videos på mig själv både med endast underkläder men oftast helt naken i sexuellt syfte. Alla män jag sålde endast till 18+ män (om alla varit ärliga om ålder). Oftast var de mycket äldre än mig, runt 25-35 år, ibland ännu äldre....

Många av de ville träffas för sex mot betalning, jag kunde ibland boka tid och plats med dom men fegade varje gång ut då jag tyckte att de flesta verkade aggressiva och hotfulla.

Nån gång tog jag emot en betalning i förväg och vågade sedan inte möta upp mannen utan blockade istället honom och raderade mitt konto jag använt för att kommunicera med honom eftersom jag blev livrädd att han på något sätt skulle hitta mig,

Min fråga är: Begick jag någon gång ett brott? Och gjorde männen det?

Och om jag hade tagit emot pengar för bilder och videos i förväg utan att sedan ge dom det dom betalade för, hade jag begått något brott då?

Tack i förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpligt lagrum

Jag kommer nedan att besvara din fråga utifrån brottsbalken (brb) samt utifrån allmänna principer.

Har du begått något brott?

Det är inte något brott att sälja bilder eller videor med naket eller sexuellt innehåll. Likaså är det inte olagligt att sälja sex. Att boka träff för att sälja sex och sedan inte dyka upp utgör inte heller något brott. Det du beskriver att du i förväg tog emot betalning för att sedan inte dyka upp på de planerade mötet med mannen kan däremot kunnat utgöra bedrägeri. Rent objektivt är rekvisiten uppfyllda för brottet, eftersom du har vilselett mannen genom att få honom att tro att du kommer utföra den sexuella tjänsten och därmed förmått honom att betala till dig vilket har inneburit en vinst för dig och en förlust för mannen (9 kap 1§ Brb). Även om handlingen i sig kanske utgör ett brott krävs också att personen som utfört brottet har haft uppsåt till det för att kunna dömas. Som du beskriver var anledningen till att du inte dök upp rädsla för hur mannen skulle bete sig vid mötet, av allt att döma saknade du därmed uppsåt till att bedra mannen. Med detta sagt – även om du kanske har begått ett brott så kan du sannolikt inte dömas för det på grund av avsaknad av uppsåt.

Det bör även poängteras att mannens möjlighet att kräva skadestånd av dig på grund av pengarna han har förlorat sannolikt är liten. Detta beror på principen om pactum turpe som innebär att avtal som rör brottsliga gärningar inte är bindande. Denna princip kan sannolikt bli aktuell i detta fall då det kan ses som att du och mannen har ingått ett "avtal" om sex mot betalning. Eftersom det är olagligt att köpa sex (6 kap 11§ Brb) har avtalet koppling till brott och därmed hjälper inte rättsväsendet till med att driva in dessa pengar. Dessutom, skulle mannen anklaga dig för brott kommer även uppdagas att han försökt köpa sex av dig vilket också är brottsligt (6 kap 15§ Brb jämte 23 kap 1§ Brb). Sammantaget tror jag risken att du kan hållas ansvarig för brott eller bli återbetalningsskyldig till mannen är väldigt liten.

Har männen begått något brott?

Att köpa nakenbilder eller nakenvideos är inte olagligt, under förutsättning att den som poserar är över 15 år. Du skriver att du även sålt bilder när du varit omyndig. Om du var under 15 år vid tidpunkten för bilderna/videorna så kan männen ha gjort sig skyldiga till sexuellt ofredande mot barn. Det spelar ingen roll om du varit helt avklädd eller i bara underkläder eftersom det ändå rör sig om en sexuell handling (6 kap 10§ Brb). Preskriptionstiden för detta brott är 5 år, vilket innebär att om det är mindre än fem år sedan brottet begicks kan männen fortfarande dömas (35 kap 1§ Brb).

Att köpa sex är som sagt olagligt och de män som har gjort detta kan dömas för brottet köp av sexuell tjänst (6 kap 11§ Brb). Preskriptionstiden för brottet är två år, de kan alltså fortfarande dömas om det var mindre än två år sedan brottet begicks (35 kap 1§ Brb). Som tidigare skrivit är även försök till att köpa sex straffbelagt.

Likaså är det självklart brottsligt att köpa sex av ett barn. Om en person köper sex av ett barn som är mellan 15-18 år så har den begått brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (6 kap 9§ Brb). Detta brott preskriberas efter fem år. Är barnet under 15 år så är brottet istället rubricerat som våldtäkt mot barn alternativt sexuellt övergrepp mot barn (6 kap 4§ Brb, 6 kap 6§ Brb). Detta beror på att en person under 15 år inte kan samtycka till sex. Av den anledningen utgör en sexuell förbindelse med ett barn våldtäkt alternativt sexuellt övergrepp beroende på vilken typ av sexuell handling det rör sig om. Våldtäkt mot barn preskriberas aldrig medan sexuellt övergrepp mot barn preskriberas efter fem år (35 kap 2§ p. 3, 35 kap 1§ Brb). Dessa brott är också kriminaliserade på en försöksnivå. Jag kan därmed inte svara på exakt vilka brott männen har begått när du varit minderårig eftersom det beror dels på hur gammal du var vid tidpunkten för händelserna och dels de sexuella handlingarnas art.

Jag hoppas att jag lyckades besvara dina frågeställningar. Skulle du undra något mer är det bara att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”