Fastställelsetalan i Arbetsdomstolen

2015-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
En ishockeyspelare har med sin förening träffat ett anställningsavtal som sträcker sig ett visst antal år framåt. Kontraktet som sådant är ett standardkontrakt som används av samtliga föreningar i ligan. Efter halva tiden förändras vissa omständigheter, som föreningen i sin roll som arbetsgivare anser upphäver anställningsavtalet. Spelaren å sin sida anser att avtalet fortsatt gäller, oavhängigt de nya omständigheterna. Spelaren är fackligt ansluten och kollektivavtal finns. Fackliga förhandlingar ledar ingenstans, varför en stämningsansökan inlämnas till arbetsdomstolen. Spelaren vill av personliga skäl inte åsamka föreningen någon ekonomisk skada mer än nödvändigt och vill därför inte yrka på att föreningen ska utge något skadestånd. Hans önskan är istället bara att fastställa att föreningens förfarande utgjort ett brott mot ett flertal av paragraferna i anställningsskyddslagen och att föreningen hade varit skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som han lidit efteråt om han yrkat på skadestånd.Kan en sådan talan där inget yrkande på skadestånd eller annan prestation förväntas prövas i arbetsdomstolen? Kan det föreligga rättegångshinder, med avseende på vad som sägs i Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 4 kap. 6§? Kan ett sådant rättegångshinder kringgås av att yrka på endast en liten symbolisk summa i skadestånd?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Precis som du konstaterar aktualiseras Lag om rättegång i arbetstvister (här) i det fall du beskriver. Bestämmelsen i 4:6 behandlar fall där det finns en talan som inte innebär ett yrkande om att någon ska fullgöra något, till exempel betala skadestånd, en så kallad fastställelsetalan. En fastställelsetalan kommer endast tas upp av Arbetsdomstolen om det är av avsevärd betydelse för käranden (i det här fallet hockeyspelaren) att fallet prövas. Det är alltså ett högt ställt krav för att denna typ av talan ska tas upp, och för att talan ska prövas måste käranden visa att det faktiskt är av avesvärd betydelse att fastställelsetalan prövas. Om man yrkar på visst, om än ringa, skadestånd bör detta ses som en vanlig fullgörelsetalan och inga hinder med anledning av 4:6 aktualiseras.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81744)