Fastställelse av faderskap - bekräftelse och dom

2019-02-28 i Faderskap
FRÅGA
Efter snart 58 år har jag troligtvis hittat min biologiska pappa. Hur gör vi för att fastställa detta så att det blir juridiskt rätt? Något speciellt jag/vi bör tänka på?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till fastställande av faderskap finns det två vägar att gå. Bägge återfinns i Föräldrabalken. Jag kommer att redogöra för dessa nedan.

Fastställelse av faderskap genom bekräftelse

Var dina föräldrar inte gifta vid din födsel så kan ni göra en bekräftelse av faderskapet.

En bekräftelse av faderskapet ska göra skriftligt och måste bevittnas av två personer. En av dessa vittnen får inte vara modern. Bekräftelsen måste sedan godkännas av socialnämnden och av modern eller av dig, då du är myndig. Det krävs alltså ett godkännande från dig och socialnämnden. Enligt lagen får socialnämnden lämna godkännande on det kan antas att mannen är far till barnet, 1 kap. 4 § Föräldrabalken.

Värt att nämna är att socialnämnden har viss medverkan vid fastställande av faderskap när barnets moder inte är gift vid barnets födelse. I 2 kap. 1 § föräldrabalken framgår att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs i det fall barnet har hemvist i Sverige och faderskapet inte kan fastställas genom någon faderskapspresumtion.

Fastställelse genom dom

Faderskap kan även fastställas genom dom. Då är det tingsrätten som förklarar att din far är din far om det genom ett DNA-test är utrett att han är din biologiska far, eller om det är utrett att han har haft samlag med din mor under den tid då du tillkommit eller det är utrett att en insemination elller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då du har tillkommit och det är sannolikt att du har tillkom genom behandlingen, 1 kap. 5 § Föräldrabalken.

Viktigt att tänka på

Det ni bör tänka på är att faderskap fastställs inte om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppe eller om det har skett en sådan behandling i utlandet. Det vill säga, om du har kommit till genom konstgjord befruktning och din far var spermadonator finns det inskränkningar i rätten till fastställelse. (se 1 kap. 3 § 2 st. Föräldrabalken.)

Andra saker ni bör tänka på att vid ett fastställande av faderskap får du automatiskt som bröstarvinge arvsrätt till din far. Se Ärvdabalken.

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (263)
2019-06-20 Vem kan väcka talan om fastställande av faderskap?
2019-05-29 Föreligger underhållsskyldighet för manliga våldtäktsoffer?
2019-05-21 Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?
2019-04-30 Fastställande av faderskap m.m.

Alla besvarade frågor (70089)