Fastställande av pris för arvlåtenskap

FRÅGA
Mina föräldrar köpte en lgh i Spanien för 15-20 år sedan. Lgh köptes då för 650000 skr. Nu har min pappa gått bort för ett år sedan och min mamma vill skänka lägenheten till mig och mitt enda syskon (bror). Tanken var att jag och min bror skulle dela på lägenheten och nyttja den tillsammans med våra respektive familjer. Jag har inte möjlighet att ta över min halva del och då vill min bror köpa ut mej. Min bror vill köpa ut mej och ge mej halva summan av vad lägenheten köptes för, alltså 325000 skr, han talar också om att min mamma kommer att ha besittningsrätt på lägenheten ( att mamma får nyttja lägenheten hur mycket hon vill). Jag föreslår att vi värderar lägenheten och att han får köpa ut min halva av lägenhetens värde idag. Hur gör man?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Vid svar på den här frågan så utgår jag ifrån att din far inte var stadigvarande bosatt i lägenheten i Spanien, d.v.s. konsekutivt under minst de senaste två åren (förenklat uttryckt). Om det är så att din far inte specifikt uttryckte i sitt testamente att han ville att svensk arvsrätt ska gälla så är det nämligen spansk arvsrätt som gäller, vilken innebär att han endast kan testamentare bort 1/3 av sitt arvegods till sin fru och att ni som arvvingar automatiskt får till gång till 2/3 av arvet.

Fastställande av priset på arvslåtenskap sker i vanliga fall på det sättet att ni låter lägenheten värderas och att din bror betalar hälften av det priset som fastställs, givetvis görs värderingen av en certifierad värderingsman som ni kommer att få bekosta. Alltså, värdet på egendomen fatställs enligt marknadsvärdesmetoden, vilken kommer ge er ett pris som ni ska dela på hälften och det är det priset din bror ska köpa ut dig för.

Tilläggande skall göras att både vid bodelningen och arvsskiftet så skall det ha gjorts en värdering av lägenheten ifråga, vilken ni också kan använda som grund nu när din bror vill köpa loss dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94584)