FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/03/2018

Fastställande av faderskap och arvsrätt efter faderns död

Hej,

Min biologiska far erkände aldrig faderskap vid min födsel och hävdade att han redan hade barn. Jag träffade honom vid två olika tillfällen. Nu fick jag reda på att han avled 2002 och att han inte hade några barn. Hans fru (även hon avliden) ärvde samt hans två systrar (avlidna). Kan jag göra något i efterhand? Faderskapstest för att bevisa arvsrätt? Eller är det försent att kräva ut arv som bröstarvinge? Hade jag vetat att han inte hade biologiska barn så hade jag gjort mig tillkänna och krävt ett faderskapstest men jag fick nyss reda på detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Möjligheten till fastställande av faderskapet

Om du vill få faderskapet fastställt efter den man du anser är din biologiska far, behöver en talan väckas om fastställande av faderskap. Den talan ska väckas i domstol av barnet, vilket är du i det här fallet (föräldrabalken 3 kap 5 §). Hade din far fortfarande levt hade detta varit enkelt utrett genom ett DNA-prov. Att han är död försvårar förfarandet en del, men gör det absolut inte omöjligt. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskapet. Finns det några sparade prover från din far kan till exempel dessa användas. För att få använda sig av dessa krävs den dock att en domstol godkänner det.

Om fastställande av faderskap sker - kan du få ut något arv?

Om fastställandet av faderskapet går igenom och det blir fastställt att den du anser är din biologiska far också verkligen är det, anses du som vara hans bröstarvinge. Som bröstarvinge har du normalt sätt rätt att ärva. Problemet i ditt fall är den tid som förflutit sedan hans bortgång. Den längsta möjliga preskriptionstiden för arv är tio år, och eftersom din far avled för omkring 16 år sedan är din rätt till arv preskriberad.

Sammanfattningsvis

Det går bra att föra talan om fastställelse av faderskap efter din far, trots att han är avliden. Däremot är rätten till arv preskriberad, och du kan därför inte utkräva något arv.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000