FrågaFAMILJERÄTTFaderskap16/04/2018

Fastställande av faderskap för myndigt barn med okänd far

Hej! Jag har nyligen fyllt 18 år och min mamma vägrar säga vem min biologiska pappa. Mamma och min 'nuvarande' pappa var gifta och hade en son på 2 år när de tog en paus och det var under den tiden som jag blev till. Under de första månaderna av graviditeten var min biologiska pappa med min mamma men när mamma insåg att förhållandet inte skulle hålla i längden, valde hon att gå tillbaka till pappa då de också kom överens om att inte säga något till mig. Pappa blev per automatik min fade. När jag var 8 år skiljdes mamma och pappa och bestämde att de skulle ha delad vårdnad av mig och min äldre bror. 2014 drabbades jag av ständiga panikångest attacker och en svår depression utifrån trauman som tidigare har varit och även nya. Min relation med mamma har blivit extremt destruktiv efter all verbal misshandel jag har fått som bara nekats från min mammas sida i efterhand. Jag mådde bara skit av att träffa mamma under denna period och mamma gjorde väll desamma. Nu för tiden ses vi inte alls och mamma använder alla medel hon kan för att påverka mig och den familj jag har med min pappa negativt och det var så detta kom fram och det är därför hon sitter på informationen om min biologiska pappa. Kan jag på något sätt få informationen från någon annanstans med tanke på att de förmodligen inte finns på papper och hur ska jag göra för att få det? Kan jag även stämma eller anmäla mamma för att hon inte berättar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).

När en gift kvinna får ett barn finns en så kallad presumtion om att hennes make är far till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Eftersom, så som jag tolkar din fråga, dina föräldrar var gifta när du föddes och du inte känner till något annat ter det sig sannolikt att din far är registrerad som din juridiska far.

Enligt min uppfattning är det en förutsättning för att du ska få väcka talan om fastställelse (3 kap. 5 § FB) mot din biologiska att du först väcker talan mot din juridiska far enligt 3 kap. 2 § FB för att få hans faderskap undanröjt. Detta görs med grund i 1 kap. 2 § FB.

En återstående fråga är om socialnämnden tar upp faderskapsutredningar för vuxna som vill få frågan utredd. Formuleringen i 2 kap. 1 § FB innebär att barnet ska vara omyndigt för att socialnämnden ska genomföra en faderskapsutredning i och med att det står "under någons vårdnad". Med andra ord är inte socialnämnden skyldig att utreda vem som är din far, men de skulle möjligen kunna tänkas ha viss information.

Även om socialnämnden skulle utrett frågan ter det sig dock otroligt att det skulle gå att få ett svar. Eftersom ingen utredning gjorts och din mor vägrar samarbeta skulle en utredning sannolikt inte lett någonstans.

Mitt råd till dig är sålunda att börja med att kontakta socialnämnden och möjligen Skatteverket och ta reda på vilka uppgifter de har. Eftersom varken du eller jag vet exakt vad dina föräldrar gjorde kring din födelse så kan det hända att de har information. Skulle detta ge resultat kan du överväga att genomgå de steg jag listat ovan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000