Fastställande av faderskap för avliden

2021-01-30 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Min älskade far dog 2016, tror dock inte att han var min biologiska far då mina föräldrar var separerade och mor hade ett annat förhållande. Jag försökte få pappa till ett dna test men han vågade inte för om mor skulle få veta, sen fick han Alzheimer och då kunde jag inte gå vidare. Hur gör jag, vart söker jag? Detta gnager i mig ofta och jag vill veta helst innan mor dör så hon får veta att jag vet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ta reda på om din pappa var din biologiska pappa. I mitt svar kommer jag gå igenom ett antal sätt som du kan göra det på.

Väcka talan om fastställelse av faderskap

Det första du kan göra är att väcka talan om fastställelse av faderskap hos domstol (3 kap. 5 § föräldrabalken). Det ska då utredas om din far verkligen var din biologiska pappa. Domstolen ska förklara en man, dvs. din far, vara far om det t.ex. genom ett DNA-test är visat att mannen är far till barnet (1 kap. 5 § föräldrabalken). I ditt fall kan det dock bli svårt att göra ett DNA-prov i och med att din far är avliden, men det finns ytterligare sätt att få faderskapet fastställt.

Rättsmedicinalverket

Det andra du kan göra är att kontakta Rättsmedicinalverket som kan göra en släktutredning. Om det exempelvis finns sparade prov kan dessa användas. För att Rättsmedicinalverket ska kunna undersöka proven krävs dock godkännande av domstol. Du kan läsa mer om detta på Rättsmedicinalverkets hemsida, se här.

Sammanfattning

För att få reda på om din far verkligen är din biologiska far kan du antingen väcka talan om fastställande av faderskap eller kontakta Rättsmedicinalverket. Därutöver skulle du kunna ta kontakt med familjerätten i din kommun, då dem eventuellt kan ge dig mer information.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (352)
2021-05-31 Tolka testamenten
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?

Alla besvarade frågor (93108)