Fastställande av faderskap av annan man

2018-10-23 i Faderskap
FRÅGA
Hej, här är min fråga och undrar vad skall man göra i det fallet. Kvinna har fått barn som är nu 2 år gammal. När barnet var 3 månader uppger hon till myndigheter en pappa till sitt barn, samtidigt sa kvinna privat till min bror att han var biologisk pappa till det lilla barnet. Min bror vill mkt gärna medverka i barnet liv, men barnets mor vägrar, samtidigt efter när barnet var 1.5 år gammal gifte hon sig med den mannen som hon registrerade som barnets far. Vad kan jag göra nu för att vara i barnets liv och ha umgänge och faderskapet ? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Fastställande av faderskapet

Om modern är ogift när barnet föds kan faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom, se 1 kap. 3 § föräldrabalken. En sådan bekräftelse måste godkännas av bland annat socialnämnden som enbart får godkänna den om det kan antas att mannen som har lämnat bekräftelsen är far till barnet, se 1 kap. 4 § föräldrabalken. Enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet om modern är ogift.

Väcka talan om fastställande av faderskapet

Talan om fastställande av faderskapet kan väckas av barnet enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken. Moder som är en vårdnadshavare kan föra barnets talan, se 3 kap. 5 § 2 stycket föräldrabalken. En man som anser sig vara far till barnet får inte själv väcka en talan om fastställande av faderskapet.

Jag föreslår att mannen kontaktar socialnämnden som kan väcka talan för barnets räkning, oberoende av mammans uppfattning. Jag hoppas att du får svar på din fråga.

Vänligen

Roksana Jurenczyk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (259)
2019-03-31 Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap
2019-03-27 Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?
2019-03-26 Är det tillräckligt att min pappa skriver ett intyg för att bekräfta faderskap?
2019-03-22 Hur fastställs föräldraskap när den födande bytt könsidentitet ?

Alla besvarade frågor (68021)