FrågaFAMILJERÄTTFaderskap14/08/2017

Fastställande av faderskap av annan man

Hej, Min flickvän är gravid och vi har skrivit på ett faderskapsintyg på att det är jag som är pappan. Dock har en annan kille hört av sig nu och säger att han kan också vara pappan åt barnet. Min flickvän säger att så inte är fallet och att hon inte tänker låta honom göra något faderskapstest. Finns det något han i detta fall kan göra för att få till stånd ett faderskapstest då hon och jag bägge två är överens om att det är jag som är pappan åt barnet och vi har faderskapsintyget från familjerätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån vad du berättar utgår jag från att du har undertecknat en så kallad faderskapsbekräftelse enligt 1 kap 4 § Föräldrarbalken (FB). En faderskapsbekräftelse är som utgångspunkt bindande. Eftersom du skrivit på en faderskapsbekräftelse är du att anse som barnets rättsliga fader. En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. Dvs socialnämnden hade inte godkänt bekräftelsen om de inte hade antagit att du varit far till barnet.

Finns det något han i detta fall kan göra för att få till stånd ett faderskapstest?

Det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap. En mamma som är vårdnadshavare får dock även föra barnets talan (FB 3:5). Om killen anser sig vara pappa till barnet som nu är fött av en ogift mamma har han således inte möjlighet att själv väcka en talan om fastställande av faderskap. Han kan dock vända sig till Socialnämnden som kan väcka talan för barnets räkning, oberoende av mammans uppfattning, dvs spelar ingen roll vad din flickvän säger. Tycker dem då att det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet, kan faderskapet fastställas med hjälp av DNA-test. Socialtjänstens familjerätt gör då en utredning och utför DNA-test. Det kommer då visa sig om du eller killen är barnets biologiska far. Skulle den andra killen vara far till barnet har du som rättslig far rätt att väcka talan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad. Till grund för denna talan kan man då använda sig utav DNA-testen. Men viktigt att komma ihåg är att det bara är du som har denna talan och inte den andra killen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”