Fastställande av faderskap av annan man

2017-08-14 i Faderskap
FRÅGA
Hej, Min flickvän är gravid och vi har skrivit på ett faderskapsintyg på att det är jag som är pappan. Dock har en annan kille hört av sig nu och säger att han kan också vara pappan åt barnet. Min flickvän säger att så inte är fallet och att hon inte tänker låta honom göra något faderskapstest. Finns det något han i detta fall kan göra för att få till stånd ett faderskapstest då hon och jag bägge två är överens om att det är jag som är pappan åt barnet och vi har faderskapsintyget från familjerätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån vad du berättar utgår jag från att du har undertecknat en så kallad faderskapsbekräftelse enligt 1 kap 4 § Föräldrarbalken (FB). En faderskapsbekräftelse är som utgångspunkt bindande. Eftersom du skrivit på en faderskapsbekräftelse är du att anse som barnets rättsliga fader. En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. Dvs socialnämnden hade inte godkänt bekräftelsen om de inte hade antagit att du varit far till barnet.

Finns det något han i detta fall kan göra för att få till stånd ett faderskapstest?

Det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap. En mamma som är vårdnadshavare får dock även föra barnets talan (FB 3:5). Om killen anser sig vara pappa till barnet som nu är fött av en ogift mamma har han således inte möjlighet att själv väcka en talan om fastställande av faderskap. Han kan dock vända sig till Socialnämnden som kan väcka talan för barnets räkning, oberoende av mammans uppfattning, dvs spelar ingen roll vad din flickvän säger. Tycker dem då att det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet, kan faderskapet fastställas med hjälp av DNA-test. Socialtjänstens familjerätt gör då en utredning och utför DNA-test. Det kommer då visa sig om du eller killen är barnets biologiska far. Skulle den andra killen vara far till barnet har du som rättslig far rätt att väcka talan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad. Till grund för denna talan kan man då använda sig utav DNA-testen. Men viktigt att komma ihåg är att det bara är du som har denna talan och inte den andra killen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (360)
2021-07-31 Kyrkobok och faderskap
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

Alla besvarade frågor (94452)