FrågaFAMILJERÄTTFaderskap14/06/2018

Fastställande av faderskap

Jag och mina systrar har tagit ett DNA prov som visar att vi inte är helsyskon. D.v.s jag har en annan far. Nu är vår mor och far bortgångna sen ett antal år sedan och även den vi tror kan vara min far. Ska man rätta till detta i något register? Vad vänder man sig i så fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst kan det konstateras att det är upp till dig att avgöra om du vill försöka få ett annat faderskap än det du har fastställt. Det finns med andra ord inget krav på att detta ska "rättas till" i något register, utan du avgör själv ifall du ska gå vidare med den information du har.

Talan om fastställelse av faderskap väcks i domstol

Om du kommer fram till att du vill försöka få faderskapet fastställt efter den man du tror är din biologiska far, behöver en talan väckas om fastställande av faderskap. Den talan ska väckas i domstol av barnet (vilket alltså är du i det här fallet) enligt föräldrabalken 3 kap 5 §. Hade den du tror är din far fortfarande levt hade detta varit enkelt utrett genom ett DNA-prov. Att han är död försvårar förfarandet en del, men gör det absolut inte omöjligt. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskapet. Finns det några sparade prover efter mannen kan till exempel dessa användas. För att få använda sig av dessa krävs den dock att en domstol godkänner det.

Om fastställande av faderskap sker – vad skulle det innebära i praktiken?

Om fastställandet av faderskapet går igenom och det blir fastställt att den du anser är din biologiska far också är det, anses du vara hans bröstarvinge. Som bröstarvinge har du som huvudregel rätt att ärva, så länge det inte var länge sedan din far dog och arvet hunnit preskriberas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000