FrågaFAMILJERÄTTFaderskap01/03/2018

Fastställande av faderskap

Faderskapet ska fastställas. Vilka regler gäller för det och vad är skillnaden om man är gift eller inte.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan följer en kortfattad redogörelse för några av reglerna om fastställande av faderskap och skillnaderna som gäller beroende på om barnets mor är gift eller inte.

Då frågan har tolkats som om vad som gäller rent allmänt, har jag valt att inte gå in på detaljnivå om vad som står i varenda bestämmelse. För att se mer fullständig reglering för varje bestämmelse hänvisas till länkarna.

Om barnets mor är gift

Om barnets mor är gift vid barnets födelse ska den man som hon är gift med anses som barnets far. Samma gäller om barnets mor är änka och barnets föds inom sådan tid efter mannens död att det barnet kan vara avlat av honom. Detta framgår ur 1 kap. 1 § föräldrabalken och är det man brukar kalla för faderskapspresumtionen.

Den man som är gift med barnets mor när barnet föds, kommer således i regel anses som barnets far.

Om barnets mor inte är gift

Om barnets mor inte är gift ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Detta framgår ur 1 kap. 3 § föräldrabalken.

En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Denna ska även skriftligen godkännas av socialnämnden (som bara får lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet), och av barnets mor (eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet om sådan finns). Om barnet är myndigt ska istället barnet själv godkänna bekräftelsen. Detta om faderskapsbekräftelse finns reglerat i 1 kap. 4 § föräldrabalken.

Fastställande genom dom innebär att rätten förklarar en man som far till barnet. I 1 kap. 5 § föräldrabalken framgår vad som krävs för att rätten ska förklara en man som far till barnet. Exempelvis ska rätten förklara en man som far om det genom genetisk undersökning är utrett att han är barnets far.

Kan även vara värt att nämna att socialnämnden har viss medverkan vid fastställande av faderskap när barnets moder inte är gift vid barnets födelse. I 2 kap. 1 § föräldrabalken framgår att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs i det fall barnet har hemvist i Sverige och faderskapet inte kan fastställas genom någon faderskapspresumtion.

Vänliga hälsningar,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000