Fastställande av faderskap

2016-11-08 i Faderskap
FRÅGA
Vad sker om fadern ej skriver på faderskapsintyget?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Utgångspunkten är att barnets föräldrar är de som är gifta med varandra, detta framkommer av 1 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid situationer där föräldrarna inte är gifta kan faderskapet fastställas genom ett faderskapsintyg, detta intyg ska göras skriftligen och bevittnas av två personer, se 1 kap. 4 § FB.

Är det så att fadern inte är gift med barnets mor och inte skriver på faderskapsintyget så kan faderskapet fastställas genom tingsrättens dom, se 1 kap. 5 § FB. Fastställelse av faderskapet föregås då av en genetisk undersökning för att säkerställa att mannen är fader till barnet.

Hoppas detta svarade på din fråga!

John Edgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89881)