Fastställande av faderskap

2015-06-21 i Faderskap
FRÅGA
Hej !Har jag rätt att kräva DNA-test?Barnet är 18 år nu och jag vill veta om han är mitt barn eller inte ,eftersom hans mamma säger att han är inte min barn ,hon har bytt hans tidigare namn och efternamn och tas bort utan min tillstånd.Min fråga är : Finns det någonstans som jag kan vända mig ? behöver jag anlita en advokat för detta.tack på för hand ! MVH EDDIE
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Faderskapstest via socialnämnden

Huvudregeln är att om modern var gift med en man vid barnets födelse, anses denne vara barnets far, 1 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381). Om ingen presumeras vara far till barnet, är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige, 2 kap. 1 § föräldrabalken. Socialnämnden bör se till att blodundersökning görs beträffande modern, barnet och den som kan vara far till barnet, 2 kap. 6 § föräldrabalken.

Avslutande råd

Möjligheten finns även att föra en faderskapstalan i domstol, men den processen tar längre tid och kostar mycket mer, jfr 3 kap. 1 § föräldrabalken. Du har som eventuell far inte heller någon talerätt, utan barnet med hjälp av sin mor eller socialnämnden måste föra talan. Jag rekommenderar att du börjar hos socialnämnden, då de kan, om det anses befogat, genomföra ett DNA-test för att säkerställa faderskapet. En utredning hos socialnämnden kostar ingenting. Jag tycker att du kan vänta med att anlita juridisk hjälp och se vad socialnämnden kan åstadkomma.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.

Föräldrabalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll