Fastställande av faderskap

2021-06-30 i Faderskap
FRÅGA
Blivit gravid med en gift man som redan har barn. Han har använt fake-namn vid kontakt med mig på dejtingsida. Detta för att om jag blev gravid så skulle jag ej kunna binda honom som juridisk fader till barnet. Om fadern vägrar intyga han är far till mitt barn i magen. Kan intorkad sperma funka som DNA? Jag har även sms loggar som styrker vi planerat graviditeten i anslutning till min ägglossning då han gick med på att skaffa barn, han vill bara inte barnet ärver honom då han redan har en familj.
SVAR

Enligt artikel 7 i barnkonventionen har ett barn rätt att få vetskap om vem sina föräldrar är och få deras omvårdnad. Som utgångspunkt är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, 2 kap. 1 § föräldrabalken.

Till en början kan socialnämnden inhämta upplysningar av dig som är mamma till barnet om informationen är av betydelse för utredningen 2 kap. 4 § föräldrabalken. För det andra kan socialnämnden verka för att en blodundersökning på dig, ditt barn och en potentiell far tas och jämförs, 2 kap. 6§ föräldrabalken. Socialnämden ska bedriva utredningen skyndsamt och det ska vara klart inom ett år från barnets födelse, 2 kap 8 § föräldrabalken.

Om pappan till ditt barn inte bekräftar faderskapet kan det istället fastställa genom dom av en allmän domstol, 1 kap. 5 § föräldrabalken. Tingsrätten kan besluta om en DNA undersökning ska genomföras för att ta reda på vem som är ditt barns biologiska fader.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till socialnämnden i din kommun.

Jag hoppas att du har får svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Mona Tayoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (369)
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination

Alla besvarade frågor (96428)