Fastställande av faderskap

2021-02-11 i Faderskap
FRÅGA
Hej! En manlig bekant till mig skiljde sig från sin fru 2015. Hon var då gravid. De har sedan tidigare 2 äldre barn ihop som bor med honom 100%. Direkt efter skilsmässan gifte hon sig med sin kusin från hemlandet. För detta har hon fått 10 000kr per månad från sin kusin (som betalning för att hon gift sig med honom för uppehållstillstånd). Hennes kusin kommer till Sverige och får uppehållstillstånd. När barnet sedan föds blir hennes kusin automatiskt fader till barnet. Min vän får inte träffa sitt barn (som nu är 5 år) då hon håller det emot honom då han valt att skilja sig pga alla hennes ständiga lögner och "hittepå". Min vän är uppgiven över att inte få träffa sitt barn. Vad kan man göra? Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).

Om modern är gift med en man antas denne vara far till barn som föds i äktenskapet enligt 1 kap. 1 § FB. Detta antagande kan bara brytas i vissa fall vilket framgår av 1 kap. 2 § FB. Dessa fall är om det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre mannen. Vidare om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen inte är barnets far. Eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

Talan om fastställande av faderskap förs av barnet eller, om barnet är omyndigt, av modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden har också rätt att väcka talan om faderskap, 3 kap. 5 § FB. Däremot har mannen, som tror att han är far till barnet, inte någon talerätt. Han kan då bara få faderskapet prövat om Socialnämnden går med på att väcka talan för att fastställa faderskapet.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att din bekant ska förmå Socialnämnden att väcka talan för att rätten ska pröva om han är förälder till barnet. Han bör då åberopa de relevanta omständigheter som jag redogjort för ovan som talar för att det är troligare att det är han som är far till barnet.

Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96584)