Fastställande av faderskap

2021-01-30 i Faderskap
FRÅGA
Min sambos far avled i dec. När han besökte skattemyndigheten så fick han veta att det står fader okänd på honom och att det står på hans far att han inte har några barn.Hans föräldrar har levt ihop hela hans liv men var inte gifta och hans mamma intygar att mannen är hans pappa, men hur ska han kunna bevisa det nu inför bouppteckningen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna bevisa faderskap kan din sambo väcka talan om fastställande av faderskap. Frågor rörande faderskap behandlas i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att faderskap presumeras om paret är gifta. I annat fall kan faderskap fastställas antingen genom bekräftelse eller genom dom (1 kap. 1 och 3 § FB).

Talan om fastställande av faderskap

I ditt fall kan ett faderskap alltså endast fastställas genom en dom. Talan av fastställande av faderskap väcks av barnet (3 kap. 5 § FB). I avliden mans ställe stämmas de arvingar till den döde (3 kap. 6 § FB). Din sambo ska alltså väcka talan mot sin fars arvingar för att få faderskapet fastställt. En arvinge är en person som enligt lag ärver efter den avlidne – till denna hör efterlevande maka samt den avlidnes släktingar.

När faderskap ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man vara far om

det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, ellerdet är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB).

Eftersom din sambos mamma intygar att mannen är hans pappa så tror jag inte att det skulle uppkomma besvärliga problem för att få faderskapet fastställt.

Du kan läsa mer om det och hur din sambos kan gå vidare på Sveriges Domstolars hemsida här.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (373)
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

Alla besvarade frågor (97336)