Fastställande av faderskap

2020-08-08 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Om blivande mamman under graviditeten gör slut med sin kille, ej gifta eller sambo, och inte vill ha med denna människa att göra, samt inte ge denna person någon tillgång till barnet, inte vill bekräfta att barnet är hans genom faderskapstest, för att pappan är idiot. 1. Kan blivande mamman bli tvingad till något form av test via rätten eller på andra sätt?2. Vilka skyldigheter har mamman att bekräfta att barnet är hans? 3. Vilka rättigheter har pappan att träffa sitt barn om det inte är fastställt att han är pappa?Tack för en bra sida!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline.

Vad händer om mamman inte uppger vem som är pappan?

När en ogift kvinna föder ett barn fastställs faderskapet genom att pappan bekräftar faderskapet, varpå mamman och socialnämnden godkänner bekräftelsen (FB 1 kap 4 §). En sådan bekräftelse kan göras även när barnet har blivit myndig. Är barnet myndig krävs inget godkännande av mamman, utan barnet kan då själv godkänna bekräftelsen.

Är det på grund av att mamman vägrar uppge något namn oklart vem fadern är, ska socialnämnden utreda saken (FB 2 kap 1 §). Socialnämnden kommer då hålla samtal med mamman och trycka på den för barnet rättsliga, sociala, psykologiska och medicinska vikten i att faderskapet fastställs.

Med vilka medel kan socialnämnden ta reda på vem som är pappa?

Om mamman inte samarbetar i utredningen kan hon nekas underhållsstöd (SFB 18 kap 8 §). Socialnämnden kan även kontakta personer i mammans närhet som kan tänkas veta någonting om vem fadern är (FB 2 kap 4 §och OSL 10 kap 2 §). Om en man som förekommer i utredningen kan tänkas vara pappan ska socialnämnden föreslå att en blodundersökning görs (FB 2 kap 6 §). Kommer socialnämnden med tillräcklig hög sannolikhet fram till vem som är pappa ska han ges tillfälle att bekräfta faderskapet (FB 2 kap 5 §).

Om mamman vägrar att godkänna pappans bekräftelse trots att utredningen tydlig utpekar en specifik man, kan överförmyndaren utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren godkänner då pappans bekräftelse istället för mamman (FB 1 kap 4 §). Är det däremot oklart vem som är pappan kan faderskapsfrågan hamna i domstol. Domstolen kan då besluta om en blodundersökning och fastställa faderskapet genom dom (FB 1 kap 5 §).

Vem kan väcka talan i domstol?

Det är barnet som väcker talan om fastställandet av faderskap. Eftersom mamman i din frågeställning är motvillig mot detta kommer en särskild förordnad vårdnadshavare, eller socialnämnden, att föra barnets talan (FB 3 kap 5 §).

Vilka rättigheter har pappan att träffa sitt barn om det inte är fastställt att han är pappa?

Om den biologiska pappan inte får faderskapet fastställt har han ingen rätt att träffa barnet. Vet han själv om att han är pappan kommer han genom kontakter med socialnämnden sannolikt att tilldelas faderskapet – oavsett mammans inställning. Som utgångspunkt anses det nämligen vara barnets bästa att ha en, och känna till sin, pappa. Det är givetvis inte samma sak som att påstå att han bör vara barnets vårdnadshavare eller umgås med sitt barn – det är en helt annan fråga som kräver en annan bedömning.

Sammanfattning och avslutning

Känner pappan till att mamman är gravid ser jag som utgångspunkt inte nyttan i att mamman undanhåller information om vem pappan är – faderskapet kommer högst sannolikt att tilldelas honom till slut ändå. Vill mamman inte att pappan träffar barnet och har goda skäl för det bör hon istället väcka talan om ensam vårdnad.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (344)
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?
2021-02-19 Häva faderskap
2021-02-11 Faställande av faderskap?
2021-02-11 Fastställande av faderskap

Alla besvarade frågor (89651)