FrågaFAMILJERÄTTFaderskap11/11/2013

Fastställande av faderskap

X är en kille och har träffat på sin före detta tjej. Hon håller i ett barn som är 10 år gammal. X tycker att barnet visar påfallande likheter med dennes mor, och inser att barnet stämmer överens i tiden med när x och hans före detta hade en kort men intensiv romans. X tar kontakt med tjejen som förnekar att han är fadern till barnet. X vill trots detta få ett faderskapstest fastställt och vänder sig därför till tingsrätten med en begäran om att tingsrätten ska fastsälla att han är pappan till barnet. Frågan är hur tingsrätten bör agera på detta och varför? Är det inte via socialnämnden man skall ansöka om ett faderskapstest? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En man som anser sig vara far till ett barn har ingen möjlighet att själv väcka talan angående fastställande av faderskap. Denna rätt tillkommer endast barnet, se 3 kap. 5 § föräldrabalken (FB, se https://lagen.nu/1949:381#K2 ).

Tingsrätten ska avvisa talan på grund av bristande talerätt (rättegångshinder), se 42 kap. 4 § 2 st. rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740.

Var modern gift vid barnets födsel så blir automatiskt hennes man far till barnet (1 kap. 1 § FB). Det kan även finnas en fader genom att någon har bekräftat faderskapet (1 kap. 3 § FB). Finns det en fader så har inte socialnämnden skyldighet att utreda faderskapet. Finns det ingen fader kan mannen kontakta socialnämnden och påtala att han misstänker att han är fadern. För det fall det redan finns en fader registrerad ska socialnämnden utreda detta om vårdnadshavarna begär det och det anses lämpligt.

Det finns alltså inte så många möjligheter för en man att få ett faderskap fastställt enligt svensk rätt.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000