FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/09/2021

Fastställa faderskap som myndig

Hej, jag tänkte höra med er om hur man fastställer en faderskapsbekräftelse. Han

var gift vid det tillfället då jag fick vår dotter.

Hon är idag 25 år och vill gärna att vi fastställer faderskapet då han är

finsk medborgare och har 2 tidigare äktenskap med 2 barn i varje förhållande.

Det är inte någon fråga om pengar då han har skickat underhåll till mig som jag har

sparat till min dotter. Hon vill gärna kunna träffa sina syskon en dag men förmodligen kommer

de inte att tro på att hon är deras syster eftersom det inte vet något om detta.

Hur går jag tillväga för att göra detta utan att blanda in för många myndigheter. Jag vill inte att

han skall få några problem.

Vänliga Hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar frågan du ställer så undrar du ifall det finns en möjlighet att fastställa en faderskapstalan utan att gå genom någon myndighet. Er gemensamma dotter är över myndig ålder och fadern har inte ett svenskt medborgarskap.

Vid fastställande av faderskap när ett barn är över 18 gäller andra regler än om barnet är under 18 år vid fastställandets skede. Fastställande av faderskap kan ske på tvåolika sätt för dig som är över 18. Det första och det enklaste är att fastställande sker genom bekräftelse. Det andra sättet för att fastställa faderskap är att väcka talan vid en svensk domstol. (1 kap. 3 § Föräldrabalken (FB))

Fastställelse genom bekräftelse

I regel gäller att fadern ske bekräfta faderskapet skriftligen och att detta ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av barnet själv utan någon inblandning av mor eller socialnämnden (1 kap. 4 § FB)). Vidare ska inte någon handling skickas in för arkivering hos socialnämnden utan parterna ska själva ansvara för förvaringen av handlingen. Handlingen ska dock skickas till Skatteverket för registrering.

Som myndig är inte socialtjänsten skyldig att utreda vem som är far men de kan bistå med användbar information om du väljer att kontakta dem. Detta är något jag rekommenderar att du gör.

Fastställelse genom dom

Om han är ovillig att fastställa faderskapet kan din dotter vända sig till svensk domstol för att få det fastställt. Då kommer faderskapet att fastställas oavsett om han vill det eller inte.

För att kunna genomföra fastställandet krävs det att en genetisk undersökning skett som utrett att an är far till barnet. Eller, om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit. Eller, om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit. (1 kap. 5 § FB)

Rätten kan förordna en DNA-undersökning av fadern om det görs sannolikt att han haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit.

Sammanfattningsvis

Det finns två tillvägagångssätt för att fastställa ett faderskap, detta genom bekräftelse eller genom dom. Det förra är optimalt om fadern är med på att bli juridiskt far till sin myndiga dotter eftersom det inte kräver mera än att båda parter skriver på och skickar in till Skatteverket. Det senare blir aktuellt om fadern vägrar att samarbeta och dottern vill tvinga fram en faderstalan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000