Fastighetstillbehör vid fastighetsköp

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande tillbehör av ett fastighetsköp mina föräldrar nyss gjort. På fastigheten fanns vid visningen en fin lekstuga. Vid tillträdet var lekstugan borta. Vi tänkte först att det nog ordnar sig eftersom det aldrig var något tal om att lekstugan inte skulle ingå i köpet. Säljaren är dock av annan uppfattning. ”Den hade jag redan sålt, det var väl inte den ni köpte " Vad gäller? Är såld egendom vid ett fastighetssköp att betrakta som fastighetstillbehör eller inte? Mvh Christoffer
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastighetstillbehör är tillbehör som, av fastighetsägaren, tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Exempel på olika fastighetstillbehör är tillexempel träd, grindar eller olika former av byggnader så som växthus eller lekstuga, 2 kap 1 § Jordabalk.

Enligt 7 § 1 p. ska, för att försäljningen av lekstugan ska vara giltig, den ha flyttats från dina föräldrars fastighet innan köpet av fastigheten genomfördes. Att den var borta vid tillträdet räcker inte för att köpet av lekstugan skall vara giltigt.

Sammanfattningsvis är lekstugan att betrakta som fastighetstillbehör men huruvida den ska anses ingå i köpet eller inte beror på om det fysiska sambandet mellan lekstugan och fastigheten brutits när försäljningen gick igenom.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar
Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?