Fastighetstillbehör

2017-06-26 i Köpavtal
FRÅGA
Hej!Vi har precis sålt vår lägenhet och köparna har fått tillträde. Inför fotografering så frågade vi om vi skulle plocka ner våra hyllsystem från elfa (som är fästa på en bärlist, så de sitter endast fast högst upp på den och hänger sen löst därifrån. Vi valde just sådana hyllor för att göra så lite skada på väggen för vi visste att vi skulle flytta i framtiden) men mäklaren sa att de kunde sitta kvar så man kunde visa på hur man kunde lösa förvaringen. De satt i hallen, i sovrummet, i en "hall" på övervåningen och i ett vardagsrum där det agerade arbetsplats.Sen när vi skrivit kontrakt så hör köparna av sig till mäklaren och frågar huruvida de ingår i lägenheten och mäklaren frågar oss. Vi svarar nej, att vi kommer ta hyllorna med oss. Sen hör vi inget mer från varken mäklare eller köpare. Nu har köparna fått tillträde och ringer oss direkt och är arga över att vi tagit hyllsystemen med oss. De säger att vi måste ge tillbaka hyllsystemen eller ersätta dom. Annars ska de ta det hela vidare. Så vi undrar vad det är som gäller? Vi räknar ju dessa hyllsystem som vår inredning och köpte de med tanke på vårt nya boende. Vi anser att mäklaren gjort fel som inte rett i detta innan kontraktsskrivning. Men vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till LawLine med er fråga!

Till en fastighet kan inredning som tillförs, exempelvis hyllan som i detta fall, bli tillbehör till fastigheten enligt 2:2 JB. Kravet för att något ska anses bli fastighetstillbehör är att det ska vara tillfört fastigheten för stadigvarande bruk. Exempelvis om en tomt med strandplats tillförts en flytande brygga som ej ens sitter fast, kan denna brygga bli att anse som fast egendom om den tillförts för stadigvarande bruk.

Då en hylla dessutom är någonting som torde vara till nytta vem som än nyttjar fastigheten finns det ingen anledning att köparna skulle väntat sig att hyllan inte skulle ingå. Jämförelse kan göras till praxis där Högsta domstolen uttalar dessa 'nyttorekvisit' (se exempelvis: NJA 1996 s. 139 där en centraldammsugare ansetts vara ett fastighetstillbehör och NJA 1997 s. 699 där en parabolantenn ansetts utgöra fastighetstillbehör)

Enligt min mening har köparna haft anledning att uppfatta det som att hyllan skulle ingå och den är att anse som ett fastighetstillbehör. Om den dessutom har fotograferats och funnits där vid visningen stärker det köparnas anledning till uppfattning om att den skulle ingå.

En mäklare ska enligt 8 § Fastighetsmäklarlagen utföra sitt arbete omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed. En mäklare bör känna till vad som gäller när det kommer till fastighetstillbehör och därmed borde hen avrått er från att ha med hyllan på bilder. Dessutom finns det möjlighet att tillföra s.k. "svävarvillkor" till köpekontraktet där ni enkelt hade kunnat avtala med köparna om att hyllan inte skulle ingå (se: 4:3 p.1 JB). Även detta är någonting jag anser att en fastighetsmäklare bort känna till. Utöver skyldigheten att utföra sitt arbete omsorgsfullt har en fastighetsmäklare även rådgivningsplikt enligt 16 § Fastighetsmäklarlagen, mäklaren borde alltså rådgivit er vad gäller fastighetstillbehören. Enligt 25 § Fastighetsmäklarlagen ska mäklaren ersätta sådan skada som uppkommit i och med dennes oaktsamhet. I detta fall borde mäklaren ersätta hyllorna. Dock måste dessa anspråk enligt 26 § Fastighetsmäklarlagen väckas inom "skälig tid". Vad som anses vara skälig tid är odefinierat men jag skulle rekomendera er vända er med anspråket snarast möjligt.

Hoppas detta besvarade er fråga!

Hälsningar,

Josefine Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?