Fastighetsrätt - vem ansvarar för mögel och fukt i en källare i en bostadsrätt?

hej bor i bostadsrätt. har konstaterad fukt i källarvägg och golv även mögellukt. Inga vattenledningar i närheten av aktuellt rum. Golvet ar belagt med trävirke Radhuset är från 1944. dräneringen är mej veterligen alldrig åtgärdat sedan nybyggnation Förenings styrelsen antyder i preliminära diskutioner att jag (bostadsrättsinehavare) ska stå för renoveringen av min källare. Jag menar att bostadsrätten har eftersatt underhållet och ska stå för reparationenvem har rätt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du är ägare till din bostadsrätt och inte hyr den i andra hand. Vidare tolkar jag att du har bevis på att fukt och mögel finns i just din källare och inte i den gemensamma delen av källaren. 

Vilken lag reglerar underhållsansvaret i en bostadsrätt?

Det är bostadsrättslagen (BRL) som reglerar frågor om underhållsskyldighet och ansvar mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättshavare.  

Fördelningen av ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavaren? 

Föreningen är skyldig att underhålla lägenheten, huset och marken i gott skick, så länge det ansvaret inte ligger på dig som bostadsrättshavare (7:4 BRL). Det man menar med gott skick är att lägenheten, huset och marken är i fullt brukbart skick för att du ska kunna bo där (7:1 BRL). Du som bostadsrättshavare är dock skyldig att underhålla allt det som ingår i din bostadsrätt, det vill säga själva lägenheten, förrådet (källaren) som ingår i bostadsrätten, och även mark, om den ingår i din bostadsrätt (7:12 1 st. BRL); du behöver dock inte ansvara för ledningar och rör, och stadgarna kan inte heller överföra ansvaret för rör och ledningar på dig (7:12 2 st. BRL).

Vad ingår i underhållsansvaret? 

Tyvärr säger lagtexten inte mer om vad du specifikt ska ansvara för. Anledningen är att våra politiker har ansett att det är alltför svårt att detaljreglera underhållsansvaret (prop. 2002/03:12 s. 51). Generellt kan man säga att en bostadsrättshavare har ett underhållsansvar för den utvändiga delen av lägenheten medan en förening har ett underhållsansvar för den invändiga delen av en lägenhet (NJA 2015 s. 566). Det betyder du som bostadsrättshavare inte bör ansvara för det som du inte kan se i din lägenhet, det vill säga det som ligger bakom väggarna och golvet. Detsamma gäller därför för källaren. Din bostadsförening bör därför ansvara för att rätta till problemet med fukten och möglet, om dessa kommer från exempelvis en dåligt fungerande ventilation. Har föreningen försummat att underhålla exempelvis ventilationen, så talar detta för att ansvaret för den uppstådda fukten och möglet nog kan ligga hos föreningen. Om möglet och fukten däremot har uppstått på grund av trägolvet i din källare, så kan du möjligtvis behöva betala själv för att reparera golvet och fukten och möglet. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Sammanfattningsvis är du som bostadsrättshavare skyldig att ansvara för de utvändiga delarna av din bostadsrätt, det vill säga själva lägenheten och källaren. De utvändiga delarna är de delar som du i princip ser. Du behöver därför inte tänka på det invändiga, det vill säga bland annat rör, ledningar och ventilation. Din förening bör därmed stå för fukten och möglet, om problemet har uppstått i den invändiga delen av källaren. Annars kan du behöva betala själv för den uppstådda fukten och möglet. 

Jag skulle rekommendera att du inledningsvis tar reda på vad som du bör ansvara för enligt vad som framgår av stadgarna och därefter undersöker varifrån problemet har uppstått. Glöm dock inte att du inte behöver ansvara för de invändiga delarna, till exempel om ventilationen har fungerat dåligt i källaren och mögel och fukt har uppstått av på grund av ventilationen. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen 

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000