FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet15/03/2018

Fastighetsöverlåtelse med villkor om att få bo kvar i huset

Går det att skriva över huset på barnen men ändå ha full frihet att bo kvar och göra vad man vill med huset. Fördelar nackdelar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan skriva över huset på dina barn genom att göra en fastighetsöverlåtelse till dem. Fastighetsöverlåtelsen kan göras antingen genom ett köp eller en gåva, och regler om detta finns i 4 kap. jordabalken. Det går att införa villkor om att du ska ha nyttjanderätt i såväl ett köpekontrakt som i ett gåvobrev. Den huvudsakliga skillnaden mellan om du väljer att låta dina barn köpa huset eller om du ger det till dem är hur länge villkoret gäller. Ett villkor i ett köpekontrakt gäller i två år från det att köpet genomförs (4 kap. 4 §) medan ett villkor i ett gåvobrev istället kan gälla på obestämd tid så länge som båda avtalsparter lever (enligt 4 kap. 29 § gäller inte tidsbegränsningen i 4 § för gåva). Huruvida du väljer köp eller gåva som fastighetsöverlåtelse har ingen betydelse för barnens möjlighet att söka lagfart på fastigheten, så skillnaden ligger i hur länge villkoret gäller om att du ska få bo kvar i huset även om barnen äger det. Oavsett om du väljer köp eller gåva ska ett skriftligt avtal upprättas, som ska undertecknas av såväl dig som dina barn.

Du har alltså möjlighet att bo kvar i huset samtidigt som du överlåter det till dina barn, men en eventuell nackdel med att överlåta äganderätten (jämfört med att behålla huset) är att du då inte har bestämmanderätt över huset mer än vad som införs som villkor i kontraktet. Bland annat kommer du i och med överlåtelsen inte kunna använda huset som säkerhet om du tar ett lån, eftersom den möjligheten tillkommer fastighetsägaren. Du har heller inte möjligheten att senare bestämma vad som ska hända med fastigheten genom ett testamente, eftersom du inte längre äger huset. Om du däremot framförallt är intresserad av att få bo kvar i huset behöver varken det ena eller det andra vara nackdelar att fundera över.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?