FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal30/12/2018

Fastighetsmäklare har rätt till ersättning för förmedling

Kan jag efter avslutat mäklaravtal själv kontakta de som var med i visningar och detta utan ersättning till mäklaren

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 23 § Fastighetsmäklarlagen (2011:66) ska fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på köpeskillingen (provision), om inget annat har avtalats. Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren.

Mäklaren har alltså rätt till ersättning från dig som säljare endast om man kan säga att köpet av objektet (bostaden/fastigheten) är förmedlat av mäklaren. Högsta domstolen har kommit fram till att det krävs ett orsakssamband mellan mäklarens åtgärder och det träffade avtalet (se NJA 1981 s. 259). Det har uttalats i förarbeterna att det räcker att köparen läser en annons av mäklaren och sätter sig i direkt kontakt med mäklarens uppdragsgivare (säljaren), (se prop. 1983/84:16 s. 46). Detta har även avgjorts i ett rättsfall av Högsta domstolen, (se NJA 2015 s. 918).

Din fråga beror alltså på om köpet berott på mäklarens arbete. Om mäklaren har t.ex. fotograferat, lagt ut annonsen på hemnet och anordnat med visning måste det anses vara klart att mäklaren har förmedlat köpet och således har rätt till ersättning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Gott nytt år!

Carl Trolle OlsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?