Fastighetsköp - Säljaren ångrar sig

2016-08-05 i Köpavtal
FRÅGA
Vi har genom mäklare skrivit på ett köpeavtal och betalt handpenning. Nu vill säljaren inte sälja. Vilken rätt har vi att ändå kunna köpa fastigheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för köp av fast egendom finns i 4 kap. jordabalken (JB), se här

Avtal om köp av fastighet måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Dessa formkrav anges i 4:1 1 st JB. Om dessa formkrav inte är uppfyllda är avtalet inte giltigt, 4:1 3 st JB. Bindande avtal om fastighetsköp träffas alltså genom uppfyllande av formkraven.

Vad jag förstår har ni erlagt en handpenning samt skrivit under ett köpekontrakt för husköpet. Föreligger det ett köpeavtal som följer formkraven är säljaren bunden av detta och måste därmed uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet, dvs avträda fastigheten och upprätta ett köpebrev när ni har betalat honom hela köpeskillingen. Underlåter säljaren utan skäl att avträda fastigheten i rätt tid, skall han ersätta er som köpare dennes skada. Ni får även häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, enligt 4:13 JB. Detsamma gäller om säljaren undandrager sig att utan skäl enligt föreskrift i köpehandling medverka till upprättande av köpebrev eller annan ytterligare köpehandling angående förvärvet eller att fullgöra annat som ankommer på honom för att bereda er möjlighet till lagfart.

Det finns ingen rätt för säljaren att utan väsentligt kontraktsbrott ifrån köparens sida att häva köpet. Säljaren har rätt att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalning. Detta förutsätter dock att säljaren har gjort ett förbehåll om hävning i köpehandlingen enligt 4:25 2 st JB. Det innebär att endast om det har uppställs särskilda villkor för köpets bestånd i köpekontraktet kan säljaren häva köpet. En klausul i köpehandlingen som säger att köpebrev ska utfärdas anses fylla denna funktion som hävningsförbehåll, 4:5 JB.

Sammanfattningsvis innebär detta att om ni som köpare betalar köpeskillingen enligt köpekontraktet så kan säljaren inte häva avtalet. I ett fall där det har upprättats ett bindande köpekontrakt och säljaren ångrat sig utan att det skett något väsentligt avtalsbrott från er sida kan ni således alltid kräva fullföljd.

Hoppas att detta gav er svar på er fråga och all lycka till framöver!

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (185)
2020-10-12 Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?
2020-09-14 Hur säljer vi samägd bostadsrätt till min son?
2020-09-01 Avtal där det framgår att en säljare inte har rätt till ersättning vid framtida försäljning
2020-08-20 När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?

Alla besvarade frågor (85217)