Fastighetsköp - köpehandling

FRÅGA
Vi ar 3 syskon med ett syskonbarn som tillsammans med vara resp. barn, arver en fastighet. Fastigheten skrevs pa var mor ca 15 ar sedan till ett varde av 1 miljon kronor. Om jag tillsammans med mina barn skulle vilja kopa ut dom andra parterna, hur gar jag da tillvaga? Boupptackning har gjorts och vad jag forstar ar det nu skattemyndigheten som ska saga sitt.Mitt nuvarande hus maste saljas for att eventuellt kunna kopa ut dom andra. Minst 2 parter vill salja fastigheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I jordabalken (JB) finns det regler om köp av fastighet som är tillämpliga i er situation.

Att köpa ut de andra arvtagare går till på samma sätt som ett vanligt fastighetsköp d.v.s. en köpehandling måste upprättas i laga form. Enligt 4:1 JB måste följande information tas med i köpehandlingen (tillika köpekontraktet): köpeskilling och förklaring att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Dessutom skall uppgifter om fastighetsbeteckningen klart framgår samt namn och namnteckning på säljaren och köparen. Eftersom du nämner att det finns olika parter som äger andelar av fastigheten skall en köpehandling upprättas för varje part/säljare. Då är det viktigt att det också framgår i köpehandlingen vilken andel som överlåtes.

Det är inte ovanligt att även ett köpebrev upprättas så att dubbla köpehandlingar används, men det finns inget krav på detta, se 4:2 JB. Köpebrev utfärdas efter att köpeskillingen har betalats och fungerar även som bevis på att betalning har skett, 4:5 JB.

Namnteckning på köpehandlingen (och eventuella köpebrevet) skall bevittnas för att kunna få lagfart beviljat, 20:7 JB. Efter att köpehandlingen är upprättade skall den skickas tillsammans med lagfartsansökan till Lantmäteriet, 20:1 och 20:5 JB.

Om du och dina barn behöver hjälp med att upprätta en gåvohandling kan ni vända er till Lawlines lättanvända avtalstjänst, följ länken här. Blanketter om ansökan till lagfart finns på Lantmäteriets hemsida.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (261)
2020-10-24 Uppsägning av hyresavtal enligt privatuthyrningslagen
2020-10-10 lagfartsansökan har blivit nekad och min före detta make har inte godkänt köpet, vad kan jag göra?
2020-10-04 Vad ingår vid köp av fast egendom?
2020-10-02 Formkrav vid köp av fastighet

Alla besvarade frågor (85501)