Fastighetsgåva som förskott på arv

2020-02-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Om en förälder ger en fastighet i gåvobrev till ett barn som tar över fastigheten med lagfart i sitt namn. Har det andra barnet av samma förälder rätt till fastigheten, pengar från fastigheten vid försäljning vid bortgång av föräldern? Ingår en fastighet som givits i gåvobrev i arvsuppdelning om den redan ägts och kanske även sålts av det andra syskonet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av bestämmelserna om förskott på arv i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att gåvor som en förälder ger sina barn ska räknas som ett förskott på barnets arv, och således ska räknas med vid arvsskiftet. Endast om det är särskilt föreskrivet (till exempel i gåvobrevet) eller om det annars med hänsyn till omständigheterna "måste antas ha varit avsett" att gåvan inte ska utgöra förskott på arv (6 kap 1 § 1 st ÄB). Från denna huvudregel finns ett betydande undantag, nämligen sedvanliga gåvor och kostnader som föräldern inom ramen för sin underhållsskyldighet haft för barnets uppehälle och utbildning. Sedvanliga gåvor kan exempelvis utgöras av sedvanliga födelsedagspresenter, julklappar, studentpresenter och mindre vardagsgåvor utan särskilt skäl (6 kap 2 § ÄB).

En gåva av en fastighet kan typiskt sett inte anses utgöra en sedvanlig gåva, såtillvida det inte inom familjen är vanligt med den typen av gåvor. Gåvan ska således anses utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller måste anses ha varit avsett.

Avslutningsvis kan jag nämna att för gåvor till andra arvingar än egna barn gäller en omvänd presumtion. Sådana gåvor ska endast anses utgöra förskott på arv om så är särskilt föreskrivet eller det måste anses ha varit avsett att så ska vara fallet (6 kap 1 § 1 st ÄB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1142)
2020-09-26 Gåva av fastighet och förskott på arv
2020-09-26 Ge fastigheten som gåva till ett av barnen
2020-09-23 Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?
2020-09-23 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84391)