FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt31/05/2023

Fastighetsgåva och arvsrätten

Hej, Om en maka önskar att ge bort 100% sin del av en fastighet till sin make - hur gör personen då? Beslutet får inte kunna ångras och göras ogjort vid ett senare tillfälle utan måste fortsätta att gälla. Vad händer om maken avlider när den äger 100% av fastigheten och makan (som givit bort 100% av sin del av fastigheten) fortfarande lever? De har 2 vuxna barn tillsammans och 2 barnbarn (de vuxna barnen har 1 barn vardera).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor kommer jag at använda mig av Jordabalken (1970:994), förkortat JB, Ärvdabalken (1958:637), ÄB, och även Äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB. Jag kommer först att prata om formkraven för en fastighetsgåva, och sedan gå in på arvsordningen och vad som händer med egendom vid dödsfall. 


Fastighetsgåva

Om en maka vill ge bort hela sin fastighet till sin make måste ett gåvobrev upprättas enligt 4 kap 29 § JB. Formkraven som gäller vid gåva av fastighet är samma som gäller vid köp av fastighet 4 kap 1 § JB; gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåtern fastigheten till mottagaren som gåva, hur stor del som överlåtits och givare såväl som mottagare måste även skriva under handlingen. För att lagfarten som gåvomottagaren sedan måste söka enligt 20 kap 1 § JB ska vara giltig måste undertecknandet av gåvohandlingen även bevittnas av två olika vittnen, 20 kap 7 § JB. Gåvobrevet är i sig giltigt utan två vittnen som bevittnar det, men utan bevittning kommer inte en eventuell lagfart att bli giltig. Så se till att två olika vittnen bevittnar när överlåtaren och gåvomottagaren undertecknar gåvobrevet!

Ett giltigt gåvobrev kan inte ångras!


Bröstarvingar

Bröstarvingar är de som först och främst har rätt till arvet från någon som har dött. Enligt 2 kap 1 § ÄB är det avkomlingar, det vill säga barn. Alla som klassas som bröstarvinge delar lika på ett arv de har rätt till. Makarnas vuxna barn över alltså efter makarna.


Bodelning vid makes bortgång

När en make dör ska först en bodelning förättas innan arvskifte sker, 23 kap 1 § ÄB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. När bodelningen sedan sker så ingår makarnas giftorättsgods i detta, enligt 10 kap. 1 § ÄktB.


Efterlevande makes arv

När en make går bort så kallas den kvarvarande maken för efterlevande make. Enligt 3 kap 1 § ÄB ska arvlåtarens kvarlåtenskap, om denne var gift, tillfalla den efterlevande maken. Det innebär att om ena maken går bort så tillfaller all dess kvarlåtenskap dennes efterlevande make/maka istället för deras gemensamma barn, trots att barnen är deras bröstarvingar. Deras gemensamma barn får dock istället något som kallas för efterarv, 3 kap 2 § ÄB. Det innebär att förmögenhetsmassan efterlevande maken ärver som ditt barn har rätt till blir en andel som deras barn kan ta ut innan arvsskifte vid den efterlevande makens senare bortgång.


Sammanfattning

Om makan vill ge bort hela sin fastighet, och det ska vara bindande, så ska denne upprätta ett gåvobrev enligt instruktionerna under "Fastighetsgåva"-titeln. Om maken får denna fastighetsgåva och sedan avlider så kommer det först ske en bodelning, där den efterlevande makan får hälften av allt giftorättsgods, vilket kan innebära en del av eller hela fastigheten. Eftersom makan kommer vara efterlevande får denna sedan allt arv som skulle gått från den avlidne maken till barnen, men barnen får ett efterarv som de får ut när makan avlider. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”