FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet18/09/2016

Fastighetsfel och möjlighet till ersättning

Hej!

Vi köpte ett hus med tillträde 10/9-2014 där värmekällan bestod i elgolvvärme på nedervåningen samt en luftvärmepump. När vintern kom upptäckte vi att golvvärmen inte fungerade utan använde då endast luftvärmepumpen. Vi kontaktade mäklaren som sa att dolda fel ej gäller eftersom att kunnat skruva upp värmen under visningen (som var mitt i högsommaren) och därmed testat värmen. Pga av det svaret har vi inte gått vidare med felet. Nu har jag fått i formation om att vi visst kan gå vidare och har då tagit hit en elektriker i samband med köksrenovering som konstaterat att det finns ett fel i elslingan och inte bara ett fel i termostaten. Det har nu gått 2år och några dagar sedan köpet (tillträde till huset) och ca 1 år och 10 månader sedan upptäckten av felet. Vad har vi för rättigheter? Vad händer om vi vill sälja huset utan golvvärmen som värmekälla, det borde dra ner priset. I fastighetsbeskrivningen anges golvvärmen och luftvärmepumpen som värmekällor, Ovanpå elslingan ligger klinkers. Vi köpte huset för 2.000.000kr i Furuvik/Gävle.

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formellt sett finns möjlighet att göra gällande fel på fast egendom i 10 år från och med köpet, Jordabalken (JB) 4 kap. 19b §, dock ska köparen lämna reklamation inom skälig tid från och med att ni upptäckte felet, det framgår av JB 4:19a §. "Skälig tid" är olika från situation till situation men generellt ska det lämnas så snabbt som möjligt när felet upptäcks. I er situation är det troligen så att det har gått för lång tid från det att ni upptäckte felet, vilket i så fall innebär att ni har förlorat rätten att göra gällande påföljd mot säljaren.

Förutom det anser jag att ni hade haft en viss möjlighet att få rätt gentemot säljaren. Har uppgift lämnats vid försäljningen om att den aktuella värmekällan fungerade så minskar er undersökningsplikt på grund av uppgiften och att det är ett fel att det finns en värmekälla i huset som inte fungerar är uppenbart. Alltså förelåg ett fel och det felet får anses varit dolt eftersom att uppgift om att den fungerade hade lämnats.

Sammanfattningsvis, skulle ni ha reklamerat när ni upptäckte felet hade ni troligtvis haft framgång med era krav. Tyvärr har reklamationsfristen troligen gått ut, vilket innebär att ni kommer få svårt att driva processen. Jag skulle råda er att prata med säljarna och försöka komma fram till en kompromiss.

Dock ska nämnas att jag inte tycker att fastighetsmäklaren borde ha gett er det svaret när ni påtalade felet. Fastighetsmäklaren har en plikt att vara opartisk i juridiska ärenden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med er fråga är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?