Fastighetsavgift för stuga på arrendetomt

Vem betalar skatt på en sommarstuga på arrendetomt .Är det sommarstugeägaren eller tomtägaren

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på din fråga utgår jag från att du undrar vem som betalar ”fastighetsskatt” på en sommarstuga. Då fastighetsskatten omvandlades 2008 till en kommunal fastighetsavgift kommer denna avgift beröras nedan.

Om din fråga inte berör fastighetsavgift ber jag dig kommentera nedan så återkommer jag med svar.

Allmänt om den kommunala fastighetsavgiften när det gäller stuga på arrendetomt:

En sommarstuga på en arrendetomt är en byggnad på annans mark, vilket inom juridisk språkbruk kallas för en byggnad på ofri grund. Byggnader på ofri grund klassas som lös egendom och inte som fastighet. När det gäller beskattning ska dessa dock jämställas med fastighet. Eftersom det är en fastighet ska det betalas kommunal fastighetsavgift enligt 1 § Lag om kommunal fastighetsavgift (LKF) (här), där stugan betecknas som småhusenhet. Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslag (https://lagen.nu/1979:1152#K2P2S1) en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. En bostad som används som fritidsboende är också ett småhus enligt Skatteverket (källa).

Vem betalar den kommunala fastighetsavgiften?

Det är ägaren till småhuset på ofri grund som ska betala den kommunala fastighetsavgiften enligt 2 § LKF (här). Avgiften reduceras emellertid till hälften av vad avgiften skulle kosta om fastighetsägaren även äger tomten enligt 3 a § LKF (här), vilket ger en avgift på 3 706 kr för deklarationen 2017. I denna paragraf stadgas även att man kan beräkna avgiften som 0,75 % av taxeringsvärdet för småhuset om det är mer förmånligt.

Ägaren till tomten kommer därmed inte betala avgiften för småhuset utan istället betala fastighetsavgift för arrendetomten. Denna avgift regleras på samma sätt som för småhuset, och får en avgift på 3 706 för deklarationen 2017 enligt 3 a § LKF (här). Man kan även här beräkna avgiften som 0,75 % av taxeringsvärdet för tomten om det är mer förmånligt.

Ska ägaren betala fastighetsavgift för alla typer av småhus?

Ägaren till ett småhus som har ett byggnadsvärde under 50 000 kr anses, enligt skatteverket, sakna taxeringsvärde. Därför kommer ingen avgift att beräknas för småhuset.

Jag ger nedan två exempel på hur stor avgiften kommer bli för deklarationen 2017

Kalle äger en sommarstuga på ofri grund som har ett taxeringsvärde på 400 000 kr. Maxbeloppet för den kommunala fastighetsavgiften är 3 706 kr. Emellertid kan Kalle använda 0,75 % av taxeringsvärdet som ger en avgift på 3 000 kr. Således ska Kalle betala 3 000 kr i fastighetsavgift.

Maja äger en sommarstuga på ofri grund som inte har något taxeringsvärde då byggnadsvärdet är på 30 000 kr. Maxbeloppet för den kommunala fastighetsavgiften är 3 706 kr. Emellertid kan Maja använda 0,75 % av taxeringsvärdet som ger då en avgift på 0 kr. Således ska Maja inte betala något i fastighetsavgift.

Fördjupning om nyuppförda byggnader på ofri grund:

Nyuppförda byggnader på ofri grund är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i fem år och får halv avgift de följande fem åren. Se exempel nedan.

Maja uppförde en stuga 2008 med ett taxeringsvärde på 400 000 kr. I detta fall blir fastighetsavgiften 1 853 kr vilket är hälften av avgiften som Maja borde betala. Maja kan använda 0,75 % av taxeringsvärdet, men eftersom det blir 3 000 kr är det mer förmånligt att betala 1 853 kr. Således ska Maja betala 1 853 kr i fastighetsavgift.

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Det finns bra information av skatteverket om fastighetsavgift för byggnader på ofri grund, vänligen se länk nedan.

Länk (notera att siffrorna inte stämmer överens för skatteverket beräknar enligt deklarationen för 2016 och inte för 2017 samt att informationen finns främst från s. 14)

Med vänliga hälsningar

Anton MagnussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”