Fastighetsavgift för småhus på ofri grund

Hej! Jag köpte ett fritidshus för ca ett halvår sedan som står på ofri grund och som saknar taxeringsvärde. Det jag undrar är om man behöver betala fastighetsavgift för hus på ofri grund som saknar taxeringsvärde? Tidigare ägare hade huset i 15 år och han betalade aldrig någon fastighetsavgift. Vid köpet fick jag av den tidigare ägaren ett dokument som är daterat 1996 från skatteverket, och det lyder som följer "Taxeringsenheten är avregistrerad. Något byggnadsvärde har inte bestämts, eftersom byggnadsbeståndet på tomten har ett lägre värde än 50000kr. Byggnaden/ byggnaderna har därför avregistrerats". Om jag tolkar det rätt och efter av vad jag läst på nätet så utgår ingen fastighetsavgift om byggnadsvärdet understiger 50000kr. Men man får lite olika svar beroende på vart på nätet man läser.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga! Fastighetsavgift betalas av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till den enligt 2 § lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Hur stor avgiften är för småhus på ofri grund bestäms enligt 3 och 3 a §§. För småhus på ofri grund är fastighetsavgiften för inkomståret 2013 3537 kr, förutsatt att inte 0,75 % av taxeringsvärdet för 2013 ger en lägre avgift. I så fall betalas den lägre avgiften. Finns inget taxeringsvärde för huset torde därför inte någon fastighetsavgift erläggas.

När man pratar om byggnadsvärde under 50000 kr pratar man om fastighetsavgift för tomtmark (småhus utan bebyggelse), vilket är en annan sak.

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift hittar du här.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen

Ida WalhagenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Fastighetsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo