FrågaSKATTERÄTTÖvrigt05/01/2017

Fastighets taxeringsvärde och överklagande av Skatteverkets beslut

Jag har en fråga angående taxerings värdet av fastighet.

Jag äger ett hus som bland grannar och bekanta betraktas som ett ”ruckel”.

Det är både ut och invändigt eftersatt underhåll plus en hel del skador som uppkommit p.g.a. icke slutförd dränering samt värmesystem som inte fungerar (16 av 18 elementet skadade), värmepump som inte fungerar plus nerrivet garage p.g.a. av samma förhållanden.

Sedan 4 år tillbaka går jag igenom skuldsanering och när densamma inledes anlitade KFM en oberoende värderingsfirma för att fastställa värdet av fastighet och bedöma om det skulle bli pengar över att betala på skulderna.

Resultat av värderingen blev att fastigheten värderades till 200 000 och skulle inte lämna något utrymme för att betala på skulderna och att flytta till en lägenhet skulle bli dyrare än att bo kvar.

Med anledning av det som berättar ovan ansökte en ny taxeringsvärdet av fastigheten hos Skatteverket, jag fick en sänkning som är minimal, jag har tros all fortfarande ett taxeringsvärde på över 1 miljon kronor.

Hur kan jag göra för att sänka taxeringsvärdet? Finns det något som jag kan göra?

Jag har begär en okulär besiktning från Skatteverket utan resultat.

Tack för ett svar.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Taxeringsvärdet sätts av Skatteverket enligt principerna i fastighetstaxeringslagen (i det följande FTL) utan den individens medverkan.

Som jag förstår din fråga, finns det i ditt fall förhållanden som inverkar på fastighetens marknadsvärde. Om inverkan är "påtaglig", vilket innebär att fastighetens värde höjs eller sänks med minst 3% och minst 25 000 kr, så finns det säregna förhållanden och du får be Skatteverket till justering, enligt FTL 7 kap. 5§.

Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut så får du överklaga det "hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets den taxeringsenhet som överklagandet avser är belägen" (FTL 21 kap. 1§ 1 st.).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios ApostolouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo