Fastighet/fast egendom - Vad är ett optionsavtal?

2017-03-04 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad ett oppinionsavtal är och vad ett sådant avtal har för rättsverkningar vid överlåtelse av fast egendom?Stort tack på förhand! Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I din fråga så skriver du "oppinionsavtal" men jag antar att du menar "optionsavtal"? Inom avtalsrätten så finns det något som heter optionsavtal/föravtal.

Vad är optionsavtal?
Optionsavtal brukar handla om löften att antingen köpa eller sälja någonting. Ett optionsavtal uppstår när en säljare lovar att sälja sitt hus till en köpare. Ett optionsavtal kan också uppstå när en köpare lovar att köpa en säljares hus.

Enligt avtalsrättens regler är det fullt möjligt att ingå optionsavtal, dvs. ett avtal om att i framtiden ingå ett avtal om exempelvis köp. Detta beror på den s.k. löftesprincipen inom avtalsrätten.

Är optionsavtal giltiga vid fastighetsöverlåtelser?
Optionsavtal är inte bindande/inte giltiga när de handlar om överlåtelse av fast egendom/fastighet. Detta beror på att det finns vissa speciella regler för fastighetsköp. För att ett avtal om köp av fast egendom ska vara bindande måste parterna uppfylla formkraven som finns i jordabalken 4 kapitlet 1 § 1 st. Avtalet måste vara skriftlig och innehålla:

1. En uppgift om köpeskilling,
2. En överlåtelseförklaring,
3. Fastighetens objektnummer eller beteckning,
4. Säljaren och köparens underskrifter.

Ett avtal om köp av fast egendom som inte uppfyller formkraven i jordabalken 4 kapitlet 1 § 1 st. är ogiltigt. Ett optionsavtal uppfyller inte formkraven i jordabalken och är därför ogiltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1538)
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?

Alla besvarade frågor (95852)