Fastighet vid bodelning om sambor separerar

FRÅGA
Hej, jag är sambo med en nu sen tre år tillbaka och har ett barn ilag. Nu ska jag köpa ett hus och det är jag som står på lånet och jag som ägare.Vid en ev separation, har hon då rätt att kräva halva huset som sitt?
SVAR

Hej!
Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I ert fall gäller sambolagen (2003:376) vid en eventuell separation. Om ert samboförhållande upphör, ska en bodelning göras om någon av er begär det, se 8 §. I en bodelning fördelas er samboegendom. Enligt 3 § är samboegendom er gemensamma bostad och ert bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Enligt 5 § är gemensam bostad bland annat fast egendom som samborna eller någon av er äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Detta innebär sammanfattningsvis att om du köper ett hus och står som ägare till huset, men syftet är att ni ska bo där tillsammans och ha huset som ert gemensamma hem, så kommer huset att ingå i en eventuell bodelning vid en separation om någon av er begär att en bodelning ska göras.

Ni kan emellertid upprätta ett samboavtal enligt 9 § sambolagen. I ett sådant kan ni skriva att viss egendom inte ska ingå i en bodelning, eller att en bodelning inte ska göras överhuvudtaget. Då kan ni alltså exempelvis avtala om att huset inte ska ingå i bodelningen. Det ska påpekas att om avtalet vid en bodelning av någon anledning kan ses som oskäligt så kan avtalet jämkas, alltså anses att det inte gäller. Därför är det viktigt att ett sådant är upprättat på rätt sätt. Jag rekommenderar er därför att kontakta en jurist specialiserad på familjerätt om ni vill upprätta ett samboavtal.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86833)