Fastighet överlåts till underpris - vad gäller?

Jag undrar vad som gäller när syskon köper föräldrahus. En av mina systrar har köpt min pappas hus och huset är egentligen värt nästan 2.000000 men min syster köpte det för ynka 60.000 kr, det jag undrar är har inte vi andra laglig rätt att få en del av husets försäljning? Huset är ju köpt långt under taxeringsvärdet också så vad gäller då? Våran pappa är vid liv och våran mamma finns inte med i bilden bäst att tillägga. Tacksam för svar då jag är nyfiken på om jag kan driva detta vidare för att det ska gå rättvist till eller om det är så att jag inte har rätt till nåt.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighet säljs till underpris rör det sig om ett så kallat blandat fång, eftersom att överlåtelsen dels innehåller ett gåvomoment och dels en ersättning. I det fallet måste man fastställa om överlåtelsen ska klassas som ett köp eller en gåva, och då tillämpas huvudsaklighetsprincipen.

Enligt huvudsaklighetsprincipen ses hela överlåtelsen som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde ses hela överlåtelsen som ett köp. För att det ska ses som en gåva förutsätts en gåvoavsikt, annars ses överlåtelsen som ett köp trots att ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Gåvoavsikt presumeras när mottagaren av gåvan är närstående.

Om överlåtelsen ses som en gåva är huvudregeln att det ska räknas som förskott på arv. Arvslåtarens gåva till bröstarvinge ska avräknas på dennes arvslott om inget annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ärvdabalken). Avräkningen ska ske efter egendomens värde vid mottagandet av gåvan och inte vid arvslåtarens död (6 kap. 3 § ärvdabalken). Förskottet på arvet avser den del som utgör gåva, alltså skillnaden mellan fastighetens värde och köpeskillingen.

Alltså innebär detta att fastighetsöverlåtelsen förmodligen kommer att ses som en gåva under förutsättning att ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Gåvoavsikt förutsätts då det är gåva till närstående. Om överlåtelsen ses som en gåva räknas det som förskott på arv, så länge inget särskilt angetts om att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv. Ni har alltså inga rättigheter att få del av husets försäljning, då en förälder har rätt att fritt överlåta egendom till ett syskon under deras livstid även om det innebär att det blir orättvist för de övriga syskonen. Däremot kommer din syster få avräkna värdet på gåvan från sin arvslott, eftersom att det ses som förskott på arv så länge inget annat angetts.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”