Fastighet i gåva - förskott på arv?

2020-09-15 i Förskott på arv
FRÅGA
Min fd man ska sälja sitt hus. Det finns ingen ny fru/sambo. Vi har ett barn tillsammans som är det enda barnet. Kan han ge huset som gåva/förtida arv till henne?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en förälder ger bort en fastighet i gåva till sitt barn anses det utgöra ett förskott på arv. Regler om förskott på arv finner du i 6 kap. ärvdabalken. Huvudregeln är att alla gåvor som föräldrar ger bort till sina barn under livstiden presumeras som förskott på arv, om inget annat anges. Förskott på arv innebär att värdet av gåvan senare ska avräknas vid fördelningen av arvet efter föräldrarnas bortgång, för att kvarlåtenskapen ska bli lika fördelat mellan barnen. För att fastigheten inte ska anses som förskott på arv, måste föräldrarna uttryckligen ange det i ett gåvobrev - som oavsett måste upprättas i samband med en sådan fastighetsöverlåtelse.

Det finns särskilda regler för hur ett gåvobrev för en fastighetsöverlåtelse ska se ut för att vara giltigt, vilka du kan finna i jordabalken. Gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en uppgift om vilken fastighet överlåtelsen rör, en förklaring om att fastigheten genom detta brev ges bort i gåva till mottagaren av brevet, samt ägaren av fastighetens underskrift. För att fastigheten inte ska räknas som förskott på arv ska det som sagt också anges i gåvobrevet.

Sammanfattningsvis är det möjligt att ge en fastighet som gåva till sitt enda barn, men det kommer att räknas som förskott på arv om inget annat meddelas i gåvobrevet. Förskott på arv innebär att värdet av gåvan kommer att avräknas i en framtida arvsfördelning, med syftet att arvet ska bli rättvist fördelat mellan alla barn.

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1193)
2021-02-24 Vad innebär förskott på arv?
2021-02-22 Har jag rätt att se min mammas testamente
2021-02-22 Måste förskott på arv skrivas in i testamente
2021-02-18 Vad anses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89488)