Faställande av faderskap?

2021-02-11 i Faderskap
FRÅGA
Hur kan man enklast fastställa faderskapet när ens dotter är vuxen om mannen inte bor i Sverige utan i Eu. Jag har inte uppgett att jag inte vet vem det är men jag ville inte berätta för socialtjänsten när hon föddes. Jag känner att hon har rätt att få faderskapet fastställt. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring fastställande av faderskap återfinns stadgade i Föräldrabalken (förkortad FB).

Det finns två olika sätt som faderskap kan fastställas på enligt FB. Dessa är antingen bekräftelse eller dom 1 kap § 3 FB. Här nedan kommer jag gå igenom vad dessa två lagstadgade tillvägagångssätt innebär.

Faställande genom bekräftelse

En faställande genom bekräftelse innebär att mannens faderskap fastställs genom att denna utfärdar ett skriftligt bekräftelse av faderskapet som bevittnas av två personer. Denna bekräftelse ska skriftligen godkännas av Socialnämnden, mannen som faderskapet avsett samt din dotter, 1 kap § 4 FB (i och med att din dotter är myndig krävs inte ditt underskrift).

Faställelse genom dom

Om mannen inte vill bekräfta faderskap så kan det istället fastställas genom dom. Mannens faderskap kommer i sådana fall att fastställas oavsett om han vill eller inte. Rätten ska då förklara att den berörda mannen är fader om:

1. Det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets pappa,

2. Det är utrett att han har haft samlag med barnets mamma under tiden som barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet kan ha tillkommit genom samlaget, eller

3. Det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB).

När det gäller fastställelse av faderskap genom dom finns det dessutom vissa talerättsregler. Alltså bestämmelser om vem som får väcka talan. Det är endast din dotter som får väcka talan om fastställelse av faderskap i detta fall eftersom hon är myndig (3 kap. 5 § föräldrabalken).

Sammanfattning

Utifrån det du berättar i ditt inlägg verkar det som att du inte vill blanda in Socialtjänsten i ärendet. Detta kan dock bli svårt de när det gäller just faställelse inom bekräftelse. Gällande faderskap fastställande genom dom krävs det att alltså att din dotter själv väcker en talan och att man kommer kunna bekräfta mannens faderskap genom någon av de punkter som jag presenterade ovan.

Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan även boka tid med någon av våra duktiga jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (370)
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?
2021-10-07 Om felaktig fastställd faderskap
2021-09-30 Fastställa faderskap som myndig
2021-09-29 Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

Alla besvarade frågor (96532)