Får vittnen till testamente ha en relation till varandra?

2017-12-21 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag undrar om vittnen av ett testament får vara relaterade med varandra, såsom make och hustru, eller syster och bror, eller om de måste vara oberoende och orelaterade till varandra? Alltså, kan Inga och Ingvar Jönsson på Storgatan 1, 123 45 Exampelstad, bevittna ett testament? En bekant till mej upprättade ett testament nyligen och banken var väldigt noga att vittnena inte bodde på samma address och inte kännde varandra. Nu har jag fått ett testament som jag ska godkänna efter min fasters bortgång, och vittnena är ett gift par boende på samma adress. Namnteckningarna är till och med så lika att det ser ut som det är samma person som skrivit under två gånger, fast med olika namn.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja vittnen får ha en relation till varandra. Däremot så får de inte ha vissa relationer med testatorn eller testamentstagare. Det beror på risken för felaktigheter.

Av 10 kap 4 § ärvdabalken framgår att:

testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon inte får vara vittne. Ingen får heller bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.

Banken tänkte nog att risken för felaktigheter minskar ytterligare om inte heller vittnena känner varandra, men det är inget krav enligt lag. Så länge man inte har någon av relationerna ovan till testatorn eller testamentstagare så får man alltså vara vittne.

Däremot så måste testamentet vara underskrivet av vittnena personligen. Det är ett formkrav och således en förutsättning för att testamentet ska vara giltigt, 10 kap 1 § ärvdabalken. Om du misstänker att så inte har skett så finns risk att formkraven inte har uppfyllts och i så fall kan testamentet vara ogiltigt enligt lag. Vem som skrivit på är en bevisfråga. Innan du går vidare, fundera över om du tror att testamentet representerar din fasters yttersta vilja eller om du tror att felaktigheter kan ha skett.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97417)