FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/04/2017

Får vi säga upp ett avtal med en av våra leverantörer?

Hej,

Frågor angående uppsägning av ett avtal med ett företag, det är en leverantör till vårt företag.

Leverantören är numera ett enmansföretag och vår inköpsvolym ligger på en mycket låg nivå.

Vi har numera internt en policy att vi inte ska använda oss av leverantörer som består av en person, vilket denna leverantör gör. Orsaken är att det utsätter oss för en stor risk att vår produktion kan stå still i fall leveranser inte sker i tid. Personen i fråga kan eventuellt bli sjuk eller i värsta fall avlider, vilket vi tyvärr har råkat ut för, och behöver därmed se över vår leverantörsbas.

Avtalet signerades 1996. Avtalet är ett tillsvidare avtal med en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader, under denna period tar vi ansvar för ordrar som ligger inom vårt materialåtagande.

Vi vill nu säga upp avtalet med leverantören, men leverantören menar att vi bryter avtal, eftersom det inte står något i avtalet att man inte får vara ett enmansföretag.

Min fråga är ett avtal kan väl sägas upp utav vardera parten om så önskas, även om orsaken inte står i avtalet?

Det är väl upp till varje part att bedöma vad som är bäst för sitt bolag, och avtal kan sägas upp utan något skäl? Oftast finns det skäl för uppsägning som i vårt fall, enmansföretag, men även finansiella skäl, leverantören står inte rustad för framtiden och passar därmed inte i leverantörsbasen längre är andra skäl.

Utöver detta är leverantörens finansiella status inte särskilt bra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige så är avtalsfrihet en högt hålen princip, den innebär att personer är fria att ingå avtal med varandra om nästan vad som helst så länge det inte bryter mot lag. I ert fall så är det avtalet som reglerar vad ni får göra eller inte göra. Nu är det svårt för mig att ge ett 100% säkert svar eftersom jag inte har tillgång till ert avtal, men som utgångspunkt så är det okej för er att säga upp avtalet.

Som jag ser det så får ni denna rätt att säga upp avtalet då ni har en klausul om ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Detta är dock förutsatt att det inte regleras någonstans i avtalet att det krävs en orsak till uppsägningen, exempelvis bristande kvalité eller avtalsbrott från er leverantörs sida.

Leverantörens invändning om att det inte står i avtalet att hen inte får vara ett enmansföretag spelar i det här fallet ingen roll, förutsatt att avtalet inte nämner något om att uppsägningsorsaken inte får vara att det är ett enmansföretag. Det måste alltså uttryckligen regleras i avtalet att hen har rätt att ha ett enmansföretag för att invändningen skulle nå någon framgång i en eventuell domstolsprocess.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkoppla!

MVH

Måns LundvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”