Får vi bo kvar i lägenheten vi bor i om den inte sägs upp?

2021-04-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Dottern har hyreskontrakt i andra hand på 1år och ingen uppsägningstid är avtalad. Om hon inte hör något om uppsägning, kommer hon att få bo kvar och hur länge gäller då kontraktet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten när man har ett tidsbegränsat avtal är att man både som hyresgäst och hyresvärd är bunden under hela avtalstiden. Det innebär att hyresavtalet kommer upphöra efter att din dotter bott där i ett år, eftersom inget annat avtalats (12 kap 3 § jordabalken - JB).

Det framgår inte av din fråga om din dotter hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand. Detta är relevant eftersom olika regelverk tillämpas. Jag kommer därför kort redogöra för båda alternativen så att du förhoppningsvis får svar på din fråga oavsett.

Hyresrätt

Om din dotter hyr en hyresrätt på bestämd tid och hon har hunnit bo där längre än nio månader i följd krävs nämligen att uppsägning sker för att avtalet ska sluta gälla (12 kap 3 § 2 st JB). Det framgår av din fråga att uppsägningstid inte är avtalad men dock inte ifall det i avtalet framkommer något om möjlighet till förlängning. Utgångspunkten är att avtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Det vill säga att för att din dotter ska få bo kvar efter hyrestiden ska det framgå av avtalet att kontraktet förlängs med tex en månad i taget eller liknande. Undantaget är om avtalet inte sägs upp. Då kan avtalet förlängas på obestämd tid antingen om det inte sägs upp i tid eller om din dotter bor kvar en månad efter avtalet har löpt ut utan att uppsägning vidtagits eller hyresvärden bett din dotter att flytta

Sammanfattningsvis måste hyresavtalet sägas upp om hon bott där längre än nio månader. Då uppsägningstid inte är avtalad måste en uppsägning ske senast tre månader i förväg (12 kap 4 § 2 st JB). Huruvida hon kan bo kvar även efter är beroende av hur avtalet är utformat. Om inget framgår av avtalet kan avtalet förlängas på obestämd tid om det inte sägs upp i tid.

Bostadsrätt

Om det är en privatperson som hyr ut sin bostadsrätt till din dotter gäller andra regler. Ett avtal som ingås för en bestämt tid tar dock slut då tiden löper ut. Detta avtal får även sägas upp före den tidpunkten (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Till skillnad från vad som gäller hyresrätt kan hyresgästen säga upp avtalet att upphöra gälla vid det månadsskifte som inträffar efter en månad från uppsägningen. Däremot har hyresvärden även i detta fall tre månaders uppsägningstid.

Sammanfattningsvis kommer avtalet upphöra efter din dotter bott avtalstiden ut i lägenheten om hon hyr en bostadsrätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om något är oklart är ni välkomna att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96466)