FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter30/06/2022

Får vem som helst göra en orosanmälan?

Hej Kan orosanmälan göras av en part baserad på information från tredje part? Hur säkras isf att det är korrekt information och inte hörsägen alt ryktesspridning i syfte att skada/ hämnas? Notera att frågan gäller orosanmälan kopplat till en vuxen person. Ställs det några krav på källans riktighet? Eller kan vem som helst säga vad som helst utan bevis/krav på riktighet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En orosanmälan görs till Socialtjänsten och kan göras av vem som helst. Det finns inte heller några krav på bevis för att en anmälan ska kunna göras. Det räcker med att det finns en misstanke om att en person far illa. Att misstanken för oro bygger på information som fåtts från tredje part utesluter inte att en anmälan inte kan göras. Misstänker du, baserat på information du hört, att en vuxen person far illa så får du alltså göra en anmälan även om det bygger på information som du hört av andra. I orosanmälan behöver man, bland annat, motivera varför man känner oro för personen i fråga och hur länge som man varit orolig för personen i fråga. Om det är så att en orosanmälan görs baserat på information som man hört från andra så är det bra att också nämna detta i själva anmälan. Anmälan kan även göras anonymt.

När socialtjänsten sedan får in en orosanmälan på sitt bord så är de skyldiga att utan dröjsmål utföra en utredning av personen i fråga (11 kap. 1 § socialtjänstlagen). Detta gäller alltså även om det finns misstanke om att anmälan kan vara falsk. Genom att socialtjänsten är skyldiga att utreda samtliga ärenden de får in så kommer de kunna utreda om det finns fog för oro eller om ärendet ska läggas ned. Om man blivit utsatt för en falsk anmälan så kommer socialtjänsten genom sin utredning kunna komma fram till att det inte fanns någon anledning till oro och därmed lägga ner ärendet.

Viktigt att tillägga är att det också utgör ett brott att medvetet göra falska orosanmälningar till socialtjänsten. Det brott som blir aktuellt är brottet "falsk tillvitelse" (15 kap. 7 § Brottsbalken). Om du blivit utsatt för en falsk orosanmälan så bör du göra en polisanmälan. Det är även bra att meddela socialtjänsten att du anser att du blivit utsatt för en sådan falsk orosanmälan. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Theodora CaratasRådgivare