Får VD eller ordförande i styrelsen byta ut suppleant i styrelsen?

2017-01-03 i Bolag
FRÅGA
Kan VD:n och styrelseordföranden byta ut suppleanten i styrelsen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om styrelseledamot gäller i princip även för suppleant i aktiebolagslagen (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen). Suppleant ska utses av bolagsstämman eller, om det framgår av bolagsordningen, av någon annan. Styrelseledamot får dock inte på egen hand utse suppleant (8 kap. 8 §). Suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs, eller längre om det framgår av bolagsordningen (8 kap. 13 §). Endast suppleanten själv samt den som har utsett suppleanten får anmäla att uppdraget ska upphöra i förtid (8 kap. 14 §).

Svaret på din fråga beror på vad du menar med "byta ut". VD och styrelseordförande inte får byta ut suppleanten i styrelsen i förtid. Endast bolagsstämman eller den som annars har utsett suppleanten får anmäla att uppdraget ska upphöra i förtid. Om du med "byta ut" undrar huruvida VD och styrelseordförande får utse ny suppleant när den tidigare suppleantens uppdrag har uppört, gäller följande. Styrelseordförande får inte utse ny suppleant på egen hand, medan VD får göra det under förutsättning att det finns stöd för det i bolagsordningen.

Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86495)