Får VD eller ordförande i styrelsen byta ut suppleant i styrelsen?

2017-01-03 i Bolag
FRÅGA
Kan VD:n och styrelseordföranden byta ut suppleanten i styrelsen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om styrelseledamot gäller i princip även för suppleant i aktiebolagslagen (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen). Suppleant ska utses av bolagsstämman eller, om det framgår av bolagsordningen, av någon annan. Styrelseledamot får dock inte på egen hand utse suppleant (8 kap. 8 §). Suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs, eller längre om det framgår av bolagsordningen (8 kap. 13 §). Endast suppleanten själv samt den som har utsett suppleanten får anmäla att uppdraget ska upphöra i förtid (8 kap. 14 §).

Svaret på din fråga beror på vad du menar med "byta ut". VD och styrelseordförande inte får byta ut suppleanten i styrelsen i förtid. Endast bolagsstämman eller den som annars har utsett suppleanten får anmäla att uppdraget ska upphöra i förtid. Om du med "byta ut" undrar huruvida VD och styrelseordförande får utse ny suppleant när den tidigare suppleantens uppdrag har uppört, gäller följande. Styrelseordförande får inte utse ny suppleant på egen hand, medan VD får göra det under förutsättning att det finns stöd för det i bolagsordningen.

Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95763)