Får utländska medborgare köpa fastighet i Sverige?

FRÅGA
Kan personen som ej EU medborgare och bor utanför EU köpa ett hus, vilka regler som gäller.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en utländsk medborgare får köpa en fastighet i Sverige.

Det är fullt möjligt för en utländsk medborgare att köpa en fastighet i Sverige, svenskt medborgarskap är nämligen inget krav vid fastighetsköp. Således gäller, mer eller mindre, samma regler för fastighetsköp för såväl svenska som utländska medborgare. Fastighetsköpet måste därför uppfylla formkraven i jordabalkens fjärde kapitel. Detta innebär att en köpehandling, vilken ska innehålla uppgifter om fastigheten och köpeskillingen samt en överlåtelseförklaring, måste upprättas och undertecknas av de inblandade parterna (4 kap. 1 § jordabalken).

Observera dock att köparen i samband med köpet måste registrera sig som ägare av fastigheten genom att ansöka om lagfart inom tre månader från köpet (20 kap. 1-2 §§ jordabalken). Detta görs hos Lantmäteriet. Eftersom Lantmäteriet saknar information om personuppgifter rörande utländska medborgare innebär detta att utländska medborgare i samband med en ansökan om lagfart alltid måste bifoga bevis på att de är myndiga. Detta kan de, bland annat, göra genom att bifoga en kopia av sitt pass med sin lagfartsansökan. Ytterligare information om detta finns på Lantmäteriets hemsida.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det är fullt möjligt för en utländsk medborgare att köpa en fastighet i Sverige och att reglerna rörande ett sådant köp är, i princip, de samma som för svenska medborgare.

Jag hoppas att du har fått ett svar på din fråga. Frågor rörande fastighetsköp kan vara komplicerade och i den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma på nytt. Du kan då ställa en ny fråga via hemsidan men det är även möjligt för dig att en boka tid med vår juristbyrå eller kontaktat oss på telefon för att, på så sätt, få ytterligare hjälp i ditt ärende.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (96481)