Får uppgifter från belastningsregistret publiceras på internet?

Hej! En vän till mig har i vår gemensamma kompiskrets avslöjat att jag förekommer i belastningsregistret, han hänvisar till Mrkoll.se där uppgiften finns. Men han säger inget om vad handlar om eller ifall jag blivit dömd för brott eller bara fått strafföreläggande böter. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om allmänna handlingar hittar du i tryckfrihetsförordningen. Därtill finns bestämmelser om belastningsregister i lagen om belastningsregister.

Handlingsoffentlighet är en del av offentlighetsprincipen och innebär en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). En handling blir allmän genom att den inkommer eller upprättas hos en myndighet, och förvaras där (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Regeringen, domstolar samt statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter är att betrakta som myndigheter. En dom som upprättats hos domstol utgör därmed en allmän handling. För att få del av en specifik dom kan man vända sig till den domstol som förvarar handlingen och begära att få ta del av den.

Vissa allmänna handlingarna kan emellertid vara sekretessbelagda enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter ur belastningsregistret är sekretessbelagda uppgifter och får endast lämnas ut i enlighet med vad som sägs i lagen om belastningsregister (35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Som privatperson har du enbart rätt att begära uppgifter ur ditt eget register och andra privatpersoner kan inte begära uppgifter om dig (9 § lagen om belastningsregister). Arbetsgivare inom vissa yrkeskategorier har emellertid rätt att vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag ur belastningsregistret, alternativt begära att du visar ditt registerutdrag för att anställas. Belastningsregistret innehåller inte enbart uppgifter om domar, utan det kan även handla om ordningsbot, kontaktförbud etc.

MrKoll publicerar information som ursprungligen är inhämtad från myndigheter, inte är sekretessbelagd och således redan tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Informationen handlar om förekomst i brottmål, tvistemål eller strafförelägganden, men detta är inte att likställa med en individs fullständiga belastningsregister. För publiceringen har de ett utgivningsbevis som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar inte verksamheter som fått ett utgivningsbevis, eftersom undantag från reglerna tillåts om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Den verksamhet som MrKoll bedriver är alltså laglig.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia AlfredssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”