FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/06/2021

Får underårigt barn själv bestämma med vilken förälder hen ska bo?

Jag och min exfru har 2 barn med fin relation till både sin mamma och mig. En som fyller 15 och en som fyller 18. Den äldre dottern bor redan mest hos sin kille och den yngre vill nu vi mer hos sin mamma eftersom hon bor mitt bland kompisarna. Hon säger själv att det enbart är av sociala skäl som hon vill bo mer hos mamman. Jag vill inte detta, men kan inte tvinga. Hennes mamma vill nog heller inte men kan inte säga nej. Jag bor förövrigt ca 2 km bort och har köpt en elmoppe för att hon ännu enklare ska kunna ta sig till kompisar.

Från dag 1 vill mamman att jag ska betala 3000-3500 kr per månad i underhåll.

Dottern har allt man kan tänka sig hemma hos mig som rum, trygghet, mat på bordet etc.

Kan hon tvinga mig till underhåll och därmed tjäna pengar på att hon bor där? Jag bedömer att mat och varmvatten kanske skulle kunna uppgå till 1000-1500 kr i månaden, men mer känns direkt fel.

Hur mycket kan dottern verkligen bestämma detta själv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag konstatera att regler om barns boende återfinns i föräldrabalken (FB). Jag antar att er dotter står under er gemensamma vårdnad. Det kommer hon göra tills hon blir 18 år och därmed myndig (6 kap. 2 § FB). Vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § första meningen FB). Står barnet under två vårdnadshavare ska båda vara med och bestämma (6 kap. 13 § FB). Ju äldre barnet blir, desto mer hänsyn ska vårdnadshavarna ta till hans eller hennes egna önskemål (6 kap. 11 andra meningen FB). Men, i slutändan är det ändå ni som får bestämma om var er dotter ska bo så länge hon är omyndig.

Jag antar att ni redan innan detta har haft en överenskommelse om hur barnen bor, som er dotter nu vill ändra på. Ni som vårdnadshavare kan alltid avtala om barnens boende, men det avtalet gäller rättsligt bara om det är skriftligt och godkänts av socialnämnden (6 kap. 14a § första stycket FB). Kan inte ni komma överens kan rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med, om en av er väcker talan om det (6 kap. 14a § första stycket FB). I alla beslut om boende ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vad som anses vara barnets bästa beror på omständigheterna i just ert fall. Ju äldre er dotter blir, ju mer ska rätten ta hänsyn till hennes vilja vid beslut om boende (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Väcks talan i domstol är det troligt att de väger in vad er dotter vill, då hon är 15 år gammal.

Hade din dotter inte längre varaktigt bott hos dig hade du kunnat bli skyldig att betala underhåll. Underhållsbidrag bestäms genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Din underhållsskyldighet beror som sagt på huruvida din dotter bor hos dig eller ej. Om hon hade flyttat ut till sin mor permanent hade du kunnat väcka talan om belopp om ni inte kommer överens sinsemellan. Underhållet bestäms efter vad som är skäligt (7 kap. 1 § FB).

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000