FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler30/08/2020

Får underårig smaka på alkohol som serveras på arbetsplats, vinprovning och liknande?

Får någon som är 17 år smaka alkohol som serveras på hens arbete inom restaurang samt delta i vinprovningar och liknande?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Överlåtelse av alkohol

Det är olagligt att servera, ge, låna eller köpa ut alkoholdrycker till personer under 20 år. Det spelar ingen roll hur lite eller mycket alkohol som det rör sig om. Folköl får man däremot servera, ge, låna eller köpa ut till dem som är över 18 år (3 kap. 9 § alkohollagen.).

Dricka alkohol som underårig

Det är inte i sig olagligt för någon som är under 18 år att dricka alkoholdrycker. Den som har försett den underåriga med drycken döms till olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse högst 2 år, eller om brottet är grovt till fängelse i högst 4 år (11 kap. 7 § alkohollagen.).

Det är alltså olagligt att servera alkohol på arbetsplatsen till en arbetstagare under 20 år, även om det är en liten mängd. Det är också olagligt att servera vin till underårig vid vinprovning. För att få delta på vinprovning måste man vara minst 18 år. Vissa vinprovningar har dock en högre åldersgräns.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Majken ThörnRådgivare