Får underårig flytta hemifrån utan sina föräldrars samtycke?

2017-10-05 i Barnrätt
FRÅGA
Kan jag som 16 åring flytta till en annan ort, än den jag lever i nu med mina föräldrar, pga studier/gymnasium utan mina föräldrars samtycke?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Innan du är myndig har dina föräldrar både rätt och en skyldighet att bestämma över dina personliga angelägenheter, se 6 kap. 11 & 13 §§ föräldrabalken. Regeln säger förvisso också att vårdnadshavarna ska ta större hänsyn till barnets åsikter och önskemål allteftersom det blir äldre, men frågan om att flytta hemifrån är fortfarande dina föräldrars att avgöra. Innan du blir myndig har du alltså inte möjlighet att flytta hemifrån utan deras samtycke. Dina föräldrar har dessutom en långtgående tillsynsplikt över dig, oavsett om du befinner dig hemma eller på annan ort, och den kan avsevärt försvåras om du bor på annan ort, se 6 kap 2 § föräldrabalken.

Lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97393)